Hyppää sisältöön

Kuntien luonnonsuojelutehtäviä selvitetään osana luonnonsuojelulain uudistusta

Uutinen 21.4.2020 klo 16.49

Luonnonsuojelulain uudistukseen on asetettu alatyöryhmä laatimaan ehdotuksia kuntien tehtävien kehittämisestä luonnonsuojelulaissa. Voimassa olevan luonnonsuojelulain mukaan kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Tehtävää kehitetään ympäristöministeriön ja Kuntaliiton yhteistyössä. Alatyöryhmän puheenjohtajana toimii Suomen Kuntaliiton ympäristöpäällikkö Miira Riipinen.

Luonnonsuojelulain soveltamisalaan kuuluvien luonnon ja maiseman suojelun ja hoidon edistämiseksi on syytä selvittää tarkemmin kuntien tehtävien kehittämismahdollisuuksia sekä edistämistehtävän sisällön määrittelyä. Tätä varten asetetaan alatyöryhmä, jonka tarkoituksena on pohtia kuntien luonnonsuojelulakiin kytkeytyviä luonnon ja maiseman suojelun edistämistehtäviä. 

Ratkaisut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ovat usein paikallisia ja kunnissa tehdäänkin monenlaisia toimia luonnonsuojelun parissa.

- Olen tyytyväinen, että nyt on koottu ryhmä erilaisista kunnista ja kumppaneista pohtimaan kuntien roolia ja sitä, miten kuntien potentiaali luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ja lisäämisessä saataisiin parhaalla tavalla käyttöön samalla kuntien elinvoimaa tukien ja resursseista huolehtien. Kunnat ovat ottaneet paikallisen ratkaisijan roolin ilmastokriisissä, joten on syytä uskoa kuntien kykyyn myös luontokriisin ratkojina, sanoo alatyöryhmän puheenjohtaja, Suomen Kuntaliiton ympäristöpäällikkö Miira Riipinen.

Ympäristöministeriö on aiemmin 16.12.2019 asettanut hankkeen luonnonsuojelulainsäädännön uudistamiseksi. Hanke sisältää luonnonsuojelulain (1096/1996) ja -asetuksen (160/1997) sekä luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn ja ennaltaehkäisyn lainsäädännön uudistamista valmistelevat projektit sekä projektin ekologisen kompensaation kehittämiseksi. Nyt asetettu työryhmä toimii luonnonsuojelulain uudistusprojektin alaisuudessa.  

Työryhmän toimikausi on 21.4.2020–31.8.2020.

Jäsenet

Puheenjohtaja
ympäristöpäällikkö Miira Riipinen
Suomen Kuntaliitto

ympäristöjohtaja Tarja Söderman
Espoon kaupunki

ympäristöpäällikkö Vesa Vanninen
Pirkkalan kunta

ympäristönsuojelusuunnittelija Timo Perätie
Kuopion kaupunki

ympäristöpäällikkö Teresa Ojala 
Arktisen Lapin ympäristönsuojelu

ympäristöasiantuntija Silja Aalto
Uudenmaan liitto

lakimies Anna-Rosa Asikainen
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

erityisasiantuntija Tapani Veistola
Suomen luonnonsuojeluliitto

hallitussihteeri Pasi Kallio (siht.)
ympäristöministeriö

lakimies Minna Mättö (siht.)
Suomen Kuntaliitto

Lisätietoja

Hallitussihteeri Pasi Kallio, pasi.kallio@ym.fi, puh. 050 5977 372