Länsi-Lapin suojelupäätökset toteutetaan perustamalla valtionmaiden luonnonsuojelualueita

Tiedote 14.2.2018 klo 15.07

Länsi-Lapissa, kuten muuallakin Suomessa, on vuosikymmenten aikana varattu valtionmaita luonnonsuojelutarkoituksiin. Nyt laadittavana olevilla valtioneuvoston ja ympäristöministeriön asetuksilla näille maille perustetaan luonnonsuojelualueita. Ympäristöministeriö ja Metsähallitus järjestävät helmikuussa Lapissa yleisötilaisuuksia, joissa toivotaan sidosryhmien ja kansalaisten näkemyksiä säädösten valmisteluun.

Länsi-Lappiin perustettavat suojelualueet omistaa valtio, ja niitä hoitaa Metsähallituksen Luontopalvelut. Alueita on 127, ja niiden yhteispinta-ala on noin 70 000 hehtaaria.

Nyt käynnistetään paikalliset keskustelut, jotka ovat keskeinen osa alueiden perustamiseen liittyvää säädösvalmistelua. Näkemyksiä toivotaan muun muassa Lapin liitolta, kunnilta ja kansalaisjärjestöiltä. Näkemyksiä voi esittää esimerkiksi tulevien luonnonsuojelualueiden sijaintikunnissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa. Ympäristöministeriö valmistelee näkemysten ja palautteen perusteella asetusluonnokset, jotka lähetetään myöhemmin myös lausuntokierrokselle.

Alueet on jo aiemmin varattu suojelutarkoitukseen, koska niillä on arvokkaita lehtoja, vanhoja metsiä, soita, tunturiluontotyyppejä, järviä, jokia sekä pienvesiä. Monet ovat merkittäviä myös kulttuuriperinnölle, maisemansuojelulle ja virkistys- ja matkailukäytölle. Alueet sijaitsevat Rovaniemellä, Torniossa, Keminmaassa, Kittilässä, Kolarissa, Muoniossa, Pellossa, Posiolla, Ranualla, Simossa, Tervolassa ja Ylitorniolla. Lisäksi muutamat alueet sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaan puolella Pudasjärvellä ja Iissä sekä yksi Itä-Lapissa Kemijärvellä.

Luonnonsuojelulaki määrittää luonnonsuojelualueiden matkailu-, virkistys-, kalastus- ja metsästyskäyttöä. Luonnonsuojelualueiden luonnontila pyritään säilyttämään. Jokamiehen oikeuksia ei kuitenkaan ole tarpeen rajoittaa, eli marjastaminen, sienestäminen ja liikkuminen ovat jatkossakin sallittuja.

Perustettavilla luonnonsuojelualueilla saa edelleenkin kalastaa yleiskalastusoikeuksien mukaisesti. Metsähallituksen luvalla muukin kalastus on mahdollista kalastuslain säännösten mukaisesti.

Metsästyslain 8 §:n mukaisten vapaan metsästysoikeuden piiriin kuuluvien kuntien alueella metsästys on pääsääntöisesti sallittua valtion luonnonsuojelualueilla.

Nyt käynnistyvien keskustelujen tarkoituksena on koota tietoja ja selvittää eri tahojen näkemyksiä paikallisista erityispiirteistä ja myös selvittää, onko perustamisasetuksissa tarvetta aluekohtaisille, luonnonsuojelulain 17 a §:ssä tarkoitetuille salliville tai kieltäville poikkeuksille.

Avoimet yleisötilaisuudet järjestetään seuraavasti (kaikki tilaisuudet alkavat kello 18):

19.2. Ranua, Ravintola Kiireen Raja

20.2. Kittilä, Valtuustosali

21.2. Muonio ja Kolari, Äkäslompolo, Luontokeskus Kellokas

22.2. Rovaniemi, Pilke-talo

26.2. Ylitornio ja Pello, Ylitornion kunnan Valtuustosali

27.2. Tervola, Keminmaa, Simo ja Tornio, Tervolan Järjestötalo

Lisätietoja:

Luonnonsuojeluvalvoja Ilkka Heikkinen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 079, etunimi.sukunimi@ym.fi

Erikoissuunnittelija Esa Härkönen Metsähallituksen Luontopalvelut, p. 040 026 1427, etunimi.sukunimi@metsa.fi

  • FI
  •  
  • SV