Hyppää sisältöön

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Uutinen 14.3.2016 klo 8.30

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Esityksellä ehdotetaan lainsäädäntöä, jolla muutettaisiin lakia kahdesta eri syystä:

1) siirtymiseksi uusissa rakennuksissa lähes nollaenergiarakennuksiin;

2) komission Suomelle tietopyynnössään esilletuomiin rakennusten energiatehokkuusdirektiivin kannalta kansallisen täytäntöönpanon eräiden kohtien täsmentämiseksi olemassa olevien rakennusten osalta.

Asetusluonnokset perusteluineen tullaan vielä lähettämään lausunnoille erikseen myöhemmin tänä vuonna. Myös asetusluonnoksista voi haluttaessa antaa kommentteja jo tässä vaiheessa. Lausunnoissa pyydetään selkeästi jakamaan erikseen hallituksen esitystä koskeva lausunto sekä eri asetusluonnoksia koskevat kommentit.

Lausunnot tulee toimittaa viimeistään 13.5.2016  ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.ym@ymparisto.fi.

Lisätietoja

Lähes nollaenergiarakentamisen lainsäädännön valmistelu (ym.fi)

Hallituksen esitys: lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Asetusluonnokset: rakennusneuvos Pekka Kalliomäki ja ympäristöneuvos Maarit Haakana, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi