Lausuntopyyntö luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten paloturvallisuudesta

Uutinen 13.12.2016 klo 14.44

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten paloturvallisuudesta. Lausunnot toimitetaan sähköpostitse ympäristöministeriölle viimeistään 10.2.2017 osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.