Lausuntopyyntö peltomaan kipsikäsittelyyn sovellettavasta lainsäädännöstä

Uutinen 6.2.2020 klo 15.53

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta sekä asetusluonnoksesta, joka koskee peltomaan kipsikäsittelyn tukea.

Tavoitteena on edistää vesien- ja merenhoidon toimenpiteitä harkinnanvaraisella tuella, jota elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voisi myöntää palvelujen ja tuotteiden muodossa. Maatalousmaan kipsikäsittely on osa pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaista vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Lainsäädännön muutokset muodostaisivat maatalousmaan kipsikäsittelyn tukemiseen sovellettavan kokonaisuuden.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Jos ette voi antaa lausuntoanne Lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.

Lisätiedot

Lainsäädäntöneuvos Erja Werdi, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 312.