Hyppää sisältöön

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetukseksi tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista

Uutinen 18.11.2014 klo 10.36

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista. Lausunnot toimitetaan viimeistään 15.12.2014  ympäristöministeriön kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo.ym@ymparisto.fi. Lausuntotiivistelmän laatimisen helpottamiseksi lausunnot pyydetään toimittamaan Word-tiedostona.