Lausuntoyhteenvedot

Ympäristöministeriön 1.11.2017 jälkeen antamat lausuntopyynnöt ja niihin liittyvät asiakirjat löytyvät oikeusministeriön ylläpitämästä Lausuntopalvelusta. Lausuntoyhteenveto löytyy alkuperäisen lausuntopyynnön yhteydestä.

Julkaistu 13.4.2016 klo 13.45, päivitetty 28.3.2018 klo 13.11