Lausuntoyhteenveto rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän luonnoksesta

Uutinen 20.3.2019 klo 17.57

Ympäristöministeriö pyysi 16.11.2018–10.1.2019 lausuntoja rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän luonnokseen. Lausuntoja saatiin yhteensä 42 taholta.

Lausunnoissa esitetyt näkemykset erosivat toisistaan melko paljon, mutta niissä kiinnitettiin huomiota erityisesti arviointimenetelmän yleiseen toimivuuteen, käytettävän arviointijakson pituuteen sekä energian päästöjen arviointiin. Palautetta annettiin myös luonnoksessa esitellystä hiilikädenjäljen arvioinnista, jolla mitataan rakennusten myönteisiä ilmastovaikutuksia – esimerkiksi puurakentamisen hiilivarastoja, sementtipohjaisten tuotteiden hitaita hiilinieluja ja rakennustuotteiden kierrätyksestä syntyviä hyötyjä.

Menetelmään tehdään tarkennuksia lausuntokierrokselta saadun palautteen perusteella. Varsinainen jatkokehitys tehdään kuitenkin kaksivaiheisen koekäytön avulla, jonka ensimmäisessä vaiheessa haetaan kokemuksia arvioinnin sujuvuudesta ja toimivuudesta osana rakennushanketta. Samalla käynnistetään työpajojen ja jatkoselvitysten sarja, jossa tarkastellaan erikseen tiettyjä arviointiin liittyviä kokonaisuuksia. 

Koekäytön toisessa vaiheessa arviointimenetelmällä haetaan tietoa eri rakennustyyppien elinkaaren vaiheiden hiilijalanjäljestä ja hiilikädenjäljestä. Koekäytön, työpajojen ja jatkoselvitysten tulokset otetaan huomioon arviointimenetelmän seuraavan version kehityksessä.

Lisää aiheesta

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Matti Kuittinen
Ympäristöministeriö
0295 250 268
matti.kuittinen@ym.fi