MAL-aiesopimus puolivälissä: Helsingin seudun asuntotuotanto ja kaavoitus vaihtelevat kunnittain huomattavasti

Tiedote 7.5.2014 klo 12.29

Vuosina 2012 ja 2013 Helsingin seudulle valmistui yhteensä noin 22 800 uutta asuntoa eli keskimäärin noin 11 400 asuntoa vuodessa. Tämä on 91 prosenttia keskimääräisestä kokonaistuotannon vuositavoitteesta (12 500 asuntoa). Näistä ARA-vuokra-asuntoja on yhteensä noin 4340 eli keskimäärin noin 2179 asuntoa vuodessa. ARA-tuotannon keskimääräinen toteutuma on 90 prosenttia vuosittaisesta tavoitteesta. Asuntotuotannon kokonaismäärä on kuitenkin kasvanut: tuotantoa on enemmän kuin kahteenkymmeneen vuoteen.

Helsingin seudulla kaavoitettiin uutta asumisen kerrosalaa kaikkiaan 2,3 milj. kerrosneliömetriä vuosina 2012 ja 2013. Se vastaa 48 prosenttia sopimuskauden kaavoitustavoitteesta. Sopimuskauden puolivälissä keskimääräinen vuosittain asemakaavoitettu uusi asumisen kerrosala on 1,15 milj. kerrosneliömetriä, eli 95 prosenttia keskimääräisestä vuositavoitteesta. Kuntien välillä on merkittäviä eroja: toisissa kunnissa kaavoitus on edennyt tavoitteiden mukaisesti, mutta osassa tavoitteita ei ole saavutettu. Toisaalta myös kuntien tavoitteet vaihtelevat huomattavasti kuntien koon ja resurssien mukaisesti.

”Vaikka ollaankin vasta sopimuskauden puolivälissä, on huolestuttavaa, että osa kunnista on jäänyt huomattavasti kaavoitusta ja ARA-tuotantoa koskevista tavoitteistaan. Samalla jotkut kunnat ovat jopa ylittäneet tavoitteensa. Jotta asuntuotantoa saadaan tasapainoisesti koko alueelle, on tärkeää varmistaa tonttivarannon riittävyys”, sanoo kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen.

Vuonna 2012–2013 valmistuneista asunnoista noin puolet sijoittui raideliikenteen saavutettavuuden kannalta hyvin eli kilometrin säteelle raideliikenteen nykyisistä tai rakenteilla olevista asemista. Lisäksi 70 prosenttia valmistuneista asunnoista (16 000 asuntoa) sijoittui alueille, joilla palvelut ja työpaikat ovat saavutettavissa kävellen, pyöräillen tai vähintään melko tiheällä joukkoliikenteellä.

Helsingin seudun neljäntoista kunnan ja valtion välinen MAL-aiesopimus vuosille 2012–2015 solmittiin kesäkuussa 2012. Kunnista mukana ovat Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vantaa ja Vihti. Muita osapuolia ovat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Uudenmaan ELY-keskus, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA sekä Helsingin seudun liikenne (HSL).

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Pekka Normo, p. 0400 143 968, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitasen sihteeri Niina Helenius, p. 050 413 0554, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi