Hyppää sisältöön

Maailman maat sopivat uusia toimia elohopean haittojen ehkäisemiseksi

Uutinen 2.12.2019 klo 13.54

Elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen kolmannessa osapuolikokouksessa 25.-29.11. Genevessä jatkettiin määrätietoista työtä elohopean koko elinkaaren ympäristö- ja terveysvaikutusten vähentämiseksi. Osapuolikokous tarkensi elohopeajätteiden luokittelua, minkä seurauksena merkittävä osa elohopeajätteestä tulee nyt käsitellä ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Sopimus on Suomelle ja arktisille maille erityisen tärkeä, koska myrkyllinen elohopea kulkeutuu pitkiä matkoja ja kertyy napa-alueille.

EU:n jätedirektiivissä kestävän käsittelyn velvoite koskee jo kaikkea jätettä, mutta päätös on merkittävä niiden osapuolten kannalta joilla ei vielä ole vastaavaa lainsäädäntöä. Suomi johti kokouksessa EU-puheenjohtajamaana yhdessä komission kanssa EU:n neuvottelutiimiä, koordinoi neuvottelukantojen muodostusta ja toimi EU:n edustajana neuvotteluissa sekä epävirallisissa keskusteluissa.

Kokouksessa käsiteltiin Afrikan maiden aloitteesta ehdotusta vauhdittaa asteittaista hammasamalgaamista luopumista ja päätettiin kannustaa osapuolia ryhtymään minimitasoa kunnianhimoisempiin toimiin. Elohopeaa sisältävää hammasamalgaamia käytetään nykyisellään hammastäytteissä. EU:ssa sen käyttöä on jo vähennetty merkittävästi, mutta joissakin maissa käyttö on edelleen yleistä.

Lisäksi osapuolet tarkastelevat seuraavaan osapuolikokoukseen mennessä, mitä elohopeaa sisältäviä tuotteita ja tuotantoprosesseja tulisi lisätä sopimuksen piiriin jo nykyisten kieltojen ja rajoitusten lisäksi. Kokous antoi myös ohjeita elohopealla pilaantuneiden maa-alueiden aiheuttamien riskien hallintaa koskien.

EU:n tärkeistä aloitteista hyväksyttiin aloite yhteistyön tiivistämisestä Minamatan sopimuksen sihteeristön ja YK:n yhdennetyn kemikaali- ja jätesopimussihteeristön (Baselin, Tukholman ja Rotterdamin sopimukset) sihteeristöjen välillä. Sopimusten välisellä yhteistyöllä voidaan edistää kansainvälisen kemikaali- ja jätehallinnon tehokkuutta ja johdonmukaisuutta.

Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Karoliina Anttonen nimettiin jäseneksi Minamatan sopimuksen valvonta- ja toimeenpanokomiteaan, jonka tehtävänä on valvoa sopimuksen velvoitteiden noudattamista.

Minamatan yleissopimus 

Minamatan yleissopimuksessa asetetaan rajoituksia uuden elohopean tuotannolle ja kansainväliselle kaupalle, kielletään monien erilaisten lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden valmistus, tuonti ja vienti, määrätään kielloista tai toimintaolosuhteista monia sellaisia valmistusprosesseja varten, joissa käytetään elohopeaa, ja kehotetaan välttämään elohopean uusia käyttötapoja tuotteissa ja valmistusprosesseissa.

Minamatan yleissopimuksen seuraava osapuolikokous järjestetään Balilla Indonesiassa marraskuussa 2021.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies, Tuulia Toikka, tuulia.toikka@ym.fi, 029 525 0297