Hyppää sisältöön

Muovitiekarttaa valmisteleva yhteistyöryhmä aloittaa työnsä

Tiedote 29.3.2018 klo 14.19

Ympäristöministeriön asettama yhteistyöryhmä ryhtyy miettimään ratkaisuja muoveihin liittyviin haasteisiin.

Työryhmän tehtävänä on määritellä ja priorisoida lyhyen ja pitkän aikavälin toimia, joilla Suomi voi vähentää muovijätteen ja -roskan aiheuttamia haittoja, tehostaa muovin talteenottoa ja kierrätystä sekä edistää parempaa tuotesuunnittelua. Työryhmä miettii myös toimia, joilla luodaan edellytyksiä uusille kiertotalouden innovaatioille ja investoinneille sekä vähennetään riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista.

Yhteistyöryhmän puheenjohtaja on kansanedustaja Hanna Kosonen ja varapuheenjohtaja ylijohtaja Tuula Varis ympäristöministeriöstä. Työryhmän toimikausi on 1.4.–14.9.2018.

”Suomi haluaa olla edelläkävijä muoviongelmien ratkaisemisessa niin kansallisella, EU- kuin kansainvälisellä tasolla. Suomalaisilla kierto- ja biotalousosaajilla on paljon annettavaa tässä työssä. Toivotan yhteistyöryhmälle menestystä työhön ja odotan innolla sen esityksiä”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 5.4. Siinä ovat mukana ympäristöministeriön lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, valtiovarainministeriö, Elintarviketeollisuus ry, Muoviteollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Kaupan liitto ry, Suomen Kiertovoima ry, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry, WWF Suomi ja Martat.

Sihteeristössä ovat ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Luonnonvarakeskus LUKE, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Sitra sekä Business Finland.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies, Merja Saarnilehto, p. 02952 50259, etunimi.sukunimi@ym.fi