Ohjeistus suurten polttolaitosten BAT-päätelmien kansallisesta soveltamisesta julkaistu

Tiedote 9.10.2017 klo 10.52

Suurten polttolaitosten parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmät (BAT-päätelmät) julkaistiin 17.8.2017. Päätelmien kansallisen soveltamisen tueksi on nyt julkaistu ohjeistus, joka on tarkoitettu sekä energiayhtiöille että lupa- ja valvontaviranomaisille.

BAT-päätelmien tarkoituksena on edistää ympäristönsuojelua ja yhtenäistää ympäristölupakäytäntöjä EU:ssa.

Suurten polttolaitosten BAT-päätelmissä esitetään muun muassa polttolaitoksilla käytettävät parhaat käyttökelpoiset tekniikat sekä niillä saavutettavat päästötasot. Päätelmien julkaisu käynnistää polttolaitosten ympäristölupien tarkistuskierroksen, ja laitosten toiminnan on oltava päätelmien mukaista neljän vuoden kuluttua päätelmien julkaisusta.

Suurten polttolaitosten BAT-päätelmien soveltamisen tueksi laadittu ohjeistus koostuu ympäristöhallinnon laatimista soveltamisohjeista sekä päätelmien teknisiin kysymyksiin painottuvasta taustaraportista. Ohjeet täydentävät toisiaan ja ne on tarkoitettu luettaviksi yhdessä päätelmien kanssa.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen, p. 0295 250 117, etunimi.sukunimi@ym.fi

Eritysasiantuntija Sami Rinne, p. 0295 250 361, etunimi.sukunimi@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV