Pohjanmaan ensimmäinen vaihemaakuntakaava mahdollistaa kaupallisten palveluiden lisäämisen

Tiedote 4.10.2013 klo 13.33

Ympäristöministeriö vahvisti tänään Pohjanmaan ensimmäisen vaihemaakuntakaavan, joka täydentää vuonna 2010 vahvistettua Pohjanmaan maakuntakaavaa. Vaihemaakuntakaava laajentaa maakunnan keskusten verkostoa ja mahdollistaa kaupallisten palveluiden merkittävän lisäämisen Pohjanmaan maakunnassa.

Vaihemaakuntakaava sisältää yhteensä 40 keskustatoimintojen aluetta. Näistä maakuntakeskuksen Vaasan ja seutukeskuksen Pietarsaaren keskustatoimintojen alueilla ei vähittäiskaupan määrälle ole asetettu ylärajaa.

Lisäksi kaavassa osoitettiin 11 keskusta-alueiden ulkopuolelle sijoittuvaa vähittäiskaupan suuryksikköä. Ympäristöministeriö vahvisti näistä yhdeksän, jotka sijoittuvat Vaasan Kivihakaan, Liisanlehtoon, Rantamaantien alueelle ja Risön alueelle sekä Vaasan ja Vähäkyrön Tervajoelle, Kruunupyyn keskustaan, Mustasaaren Vikbyhyn, Kristiinankaupungin Lålbyhyn sekä Kristiinankaupungin Åsändaniin.

Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta Pedersören Edsevön ja Närpiön Högback-Nixbackin vähittäiskaupan suuryksiköiden merkinnät. Merkinnät eivät täyttäneet maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyjä maakuntakaavan sisältövaatimuksia eivätkä vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevia erityisiä sisältövaatimuksia. Merkinnöissä ei myöskään otettu huomioon valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.

Ensimmäisessä vaihemaakuntakaavassa on osoitettu seuraavaa kahtakymmentä vuotta silmällä pitäen maakunnan keskusten verkosto sekä seudullisesti merkittävät vähittäiskaupan suuryksiköt, ja se ohjaa kuntien kaavoitusta erityisesti kaupan palveluiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Paikallisesti merkittävät kaupan ratkaisut voidaan tehdä kuntakaavoissa.

Kaavasta ei tehty yhtään valitusta.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Helena Säteri, ympäristöministeriö, p. 040 779 6666, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • FI
  •  
  • SV