Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmä lausuntokierrokselle

Uutinen 8.5.2020 klo 16.53

Ympäristöministeriön kehittämä rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmä siirrettiin koekäyttöön syyskuussa 2019. Koekäytön päättyessä arviointimenetelmä siirtyy nyt viralliselle lausuntokierrokselle.

Rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmän kehitys on osa ympäristöministeriön syksyllä 2017 julkaisemaa vähähiilisen rakentamisen tiekarttaa, jolla tähdätään rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ohjaukseen 2020-luvun puoliväliin mennessä.

Hallitusohjelman mukaisesti vähähiilisen rakentamisen tiekartan toimeenpanoa nopeutetaan, ja sen yhtenä tavoitteena on kehittää Suomen oloihin soveltuva rakennusten koko elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen arviointimenetelmä. Menetelmä pohjautuu eurooppalaisiin EN-standardeihin, ja sitä on kehitetty laajassa yhteistyössä toimialan, tutkijoiden, muiden pohjoismaiden sekä Euroopan komission teknisten asiantuntijoiden kanssa.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ja mielipiteitä rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän luonnoksesta. Lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön 16.6.2020 mennessä vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lisätiedot

Matti Kuittinen
Erityisasiantuntija
Ympäristöministeriö
0295 250 268
matti.kuittinen@ym.fi