Saaristomerta kirkastetaan peltojen kipsikäsittelyllä

Uutinen 16.6.2016 klo 10.18
kärkihanke

Peltojen kipsikäsittely on aiemmissa tutkimuksissa osoittautunut lupaavaksi vesiensuojelukeinoksi. Kipsin on havaittu hillitsevän hyvin fosforin karkaamista pelloilta vesistöihin. Se vähentää pelloilta tulevaa fosforikuormaa nopeammin, tehokkaammin ja edullisemmin kuin nyt käytössä olevat keinot.

Saaristomeren vedenlaadun parantaminen peltojen kipsikäsittelyllä (SAVE) -hanke selvittää, soveltuuko peltojen kipsikäsittely laajamittaiseen käyttöön maatalouden fosforikuormituksen vähentämiseksi ja Saaristomeren tilan parantamiseksi. Hankkeen toteuttavat Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus.

Varsinais-Suomen alueen viljelijät ovat suhtautuneet avoimin mielin hankkeeseen ja kipsikokeilu tehdään heidän kanssaan hyvässä yhteistyössä. Pilottiin lähti mukaan 50 viljelijää ja kipsin levitykseen saatiin yli 1500 peltohehtaaria. Kipsin vaikutuksia seurataan vedenlaatumittareilla, jotka ovat jo paikoillaan analysoimassa tilannetta ennen kipsin levitystä. Kipsi levitetään pelloille syksyllä.

SAVE-hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta ja on osa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman ravinteiden kierrätystä ja vesistöjen suojelua edistävää kärkihanketta. Kipsipilotti on mukana myös EU Central Baltic -ohjelman rahoittamassa NutriTrade-hankkeessa, jota vetää John Nurmisen säätiö ja yhteistyökumppani YARA lahjoittaa hankkeelle puolet levitettävästä kipsistä.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Anni-Kaisa Karhunen, ympäristöministeriö, p. 02952 50376, etunimi.sukunimi@ym.fi