Selvitys: Asumisoikeusjärjestelmän suurin haaste on toimijoiden välinen luottamuspula

Tiedote 3.2.2016 klo 14.19

Ympäristöministeriö käynnistää lakihankkeen järjestelmän uudistamiseksi

Asumisoikeusjärjestelmän suurin haaste on toimijoiden välinen luottamuspula, kertoo YM:n teettämä tuore selvitys. Asumisoikeusasukkaat pitävät tärkeänä mahdollisuutta vaikuttaa varsinkin oman talonsa asioihin, mutta kokevat nämä mahdollisuudet käytännössä heikkoina. Selvityksen perusteella asukkaat arvostavat asumisoikeusasumisessa erityisesti asumisen turvaa. Tärkeää on myös asumiskustannusten kohtuullisuus.

Yhtiöt puolestaan nostavat huolenaiheiksi muun muassa talojen ikääntymisen ja kasvavat korjaustarpeet, valtion määrittelemien lainaehtojen varassa olon ja ikuiset rajoitukset, joista ei voida joustaa edes konkurssitilanteessa. Rakennusten vanhetessa ja korjaustarpeiden kasvaessa riskit kasaantuvat, jolloin olisi pystyttävä miettimään parhaita ratkaisuja sekä asukkaiden että yhtiön kannalta. Myös jonotusjärjestelmästä halutaan yksinkertaisempi ja ikuisista järjestysnumeroista luopua.

Työssä selvitettiin asukkaiden ja yhtiöiden näkemyksiä toimijoiden rooleista ja riskeistä sekä riskien jakautumisesta eri osapuolille. Selvitystä varten haastateltiin asukkaita ja yhtiöiden edustajia sekä toteutettiin asukaskysely.

Selvityksen valmistuminen käynnistää ympäristöministeriön lainsäädäntöhankkeen asumisoikeusasunnoista annetun lain uudistamiseksi. Hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti asumisoikeusjärjestelmää uudistetaan itsenäisenä hallintomuotona rahoituksen, asukasvalinnan ja hakuprosessin osalta.

Asuntoasioita hoitavan maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen mukaan selvitys tarjoaa hyvän pohjan asumisoikeusjärjestelmän uudistamiselle.

”Asukkaiden ja yhtiöiden rooleja järjestelmässä on tasapainotettava. Asuntoja tehdään asukkaita varten, ja järjestelmän tulee olla toimiva asukkaan kannalta. Yhtiöiden talouden taas on oltava kunnossa, jotta asuntoja voidaan korjata ja rakentaa lisää. Uskon, että hyvällä yhteistyöllä saamme aikaan toimivan järjestelmän.”

Ympäristöministeriö kuulee hankkeen kuluessa laajasti asukkaita ja asumisoikeusyhtiöitä heidän näkemyksistään järjestelmän kehittämisestä. Ensimmäisiä kuulemisia on suunniteltu jo helmikuulle.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Anu Gentz, ympäristöministeriö, p. 029 525 0067, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tutkija, ekonomisti Valtteri Härmälä, Pellervon taloustutkimus PTT ry., p. 040 641 5732, etunimi.sukunimi@ptt.fi

Vt. tutkimusjohtaja Signe Jauhiainen, Pellervon taloustutkimus PTT ry., p. 040 164 8139, etunimi.sukunimi@ptt.fi

  • FI
  •  
  • SV