Selvitys Paimion parantolan tulevaisuudesta valmistui – omistajaksi esitetään säätiötä

Tiedote 18.6.2019 klo 10.09

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö tiedottavat

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön teettämä selvitys Paimion parantolan liiketoiminnallisesti elinkelpoisesta toimintamallista on valmistunut. Selvityksessä esitetään, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, valtio, Alvar Aalto -säätiö ja Paimion kaupunki perustaisivat säätiön hallinnoimaan parantolaa.

Säätiön ensisijainen tavoite olisi turvata kiinteistön kunnon säilyminen nykytasolla. Selvityksen mukaan säätiön tulisi laatia toimintavisio, jonka pohjalta Paimion parantolalle voidaan hakea rahoitus ja käyttäjät sekä tehdä tarvittavat peruskorjaustoimenpiteet.

Selvityksessä esitetään, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri luovuttaisi säätiölle koko parantolakiinteistön irtaimistoineen korvauksetta. Valtio luovuttaisi säätiön peruspääomaksi 500 000 euroa, ja sitoutuisi enintään 2,5 miljoonan euron hallinto-, suunnittelu- ja korjauskustannuksiin seuraavien neljän vuoden aikana. Alvar Aalto Säätiö ja Paimion kaupunki luovuttaisivat säätiön peruspääomaksi molemmat vähintään 30 000 euroa. Nämä ovat reunaehtoina valtion osallistumiselle.

Paimion parantolassa on mahdollisuuksia kulttuuri- ja hyvinvointimatkailulle. Selvityksen mukaan parhaan mahdollisuuden liiketoiminnalle tarjoaisi monikäyttömalli, jossa tiloja käyttäisi usea terveyden ja hyvinvoinnin alan toimija. Liiketoiminnan kannalta olisi myös tärkeää muodostaa kansainvälisiä yhteistyöverkostoja.

Selvityksessä esitetty toimintamalli otettiin myönteisesti vastaan hallituksen lisätalousarvioneuvottelussa tiistaina 18.6.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko oli tammikuussa 2019 perhe- ja peruspalveluministerinä käynnistämässä nyt valmistunutta selvitystyötä.

”Olen iloinen, että voin tiede- ja kulttuuriministerinä yhdessä ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen kanssa olla edistämässä Paimion parantolan tulevaisuuden turvaamista”, ministeri Saarikko kertoo.

”Paimion parantolan tulevaisuuden turvaaminen on tärkeää rakennuksen merkittävän kulttuurihistoriallisen arvon vuoksi. Selvitys tarjoaa hyvän pohjan tälle työlle”, ministeri Mikkonen sanoo.

Selvityksen tekivät varatuomari Heikki Alanen ja diplomi-insinööri Olavi Hiekka.

Paimion parantola on Alvar ja Aino Aallon läpimurtoteos

Paimion parantola on Alvar ja Aino Aallon läpimurtoteos ja kansainvälisesti tunnetuin rakennus. Se on rakennettu vuosina 1929-33 Rakennus toimi 1960-luvulle saakka tuberkuloosiparantolana. Vuosina 1974-79 sairaalassa tehtiin muutostöitä ja se muuttui yleissairaalaksi.

Paimion parantola on suojeltu rakennussuojelulailla. Tämä ei kuitenkaan turvaa rakennuksen uniikkia irtaimistoa, jonka säilyminen osana interiööriä on oleellinen osa rakennuksen arkkitehtonista ja kulttuurihistoriallista arvoa. Rakennus on ollut vuodesta 2004 lähtien Unescon maailmanperintökohteiden aieluettelossa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri lopetti toimintansa Paimion parantolassa vuonna 2015 ja käynnisti kohteen myynnin kesäkuussa 2018.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Riitta Kaivosoja, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 02953 30129, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 02953 30281, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Ylijohtaja Helena Säteri, ympäristöministeriö, p. 040 779 6666, etunimi.sukunimi@ym.fi

Asuntoneuvos Tommi Laanti, ympäristöministeriö, p. 0295 250 146, etunimi.sukunimi@ym.fi

Selvityshenkilöt: VT Heikki Alanen, puh. 050 568 8066 ja DI Olavi Hiekka, puh. 0400 252 394

  • FI
  •  
  • SV