Sidosryhmiltä arvokas panos asuntopoliittisen kehittämisohjelman 2021-2028 valmisteluun

Uutinen 27.2.2020 klo 9.19

Suomen asuntopolitiikalle laaditaan tämän vuoden aikana kehittämisohjelma, jossa määritetään asumisen suuria linjoja alkaneella vuosikymmenellä. Sidosryhmät antoivat arvokkaan panoksen ohjelmaan heti valmistelun alkuvaiheessa. Yhteenveto sidosryhmäkyselyn vastauksista on nyt julkaistu.

Asuntopoliittista kehittämisohjelmaa valmisteleva työryhmä pyysi tammikuussa 2020 kaikille avoimella verkkokyselyllä näkemyksiä asuntopolitiikan kehittämisestä sekä syötteitä työryhmän työhön. Kysymykset koskivat muun muassa asuntomarkkinoiden toimivuutta, asuntotuotannon määrää, kuntien ja kaupunkien roolia sekä asuntopolitiikan mahdollisuuksia tukea Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa.

Vastauksia tuli 98, joista 47 yksityishenkilöiltä. Kuntien ja valtion tukemien vuokra-asuntojen omistajien vastauksia oli 25 kappaletta. Loput vastanneet edustivat vapaarahoitteisten asuntojen omistajia, rakennusliikkeitä, asuntorahoittajia ja vuokralaisia.

Helmikuun lopussa järjestetty sidosryhmäkuuleminen keräsi Säätytalolle reilut 40 sidosryhmien edustajaa. Tilaisuudessa jatkettiin keskustelua verkkokuulemisestakin tutuista teemoista, erityisesti kasvukeskusten asuntomarkkinoista ja -rahoituksesta, asumisen tukijärjestelmistä sekä väestöltään vähenevien alueiden asuntomarkkinoista. Tilaisuudessa kuultiin yhdeksän sidosryhmien kommenttipuheenvuoroa, minkä lisäksi käytiin hyvää yleistä keskustelua.

Ohjelmaa valmisteleva työryhmä ja seurantaryhmä hyödyntävät sidosryhmäkuulemisten tuloksia kehittämisohjelman valmistelussa. Tulevista sidosryhmäkuulemisista kerrotaan myöhemmin.

Pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta asuntopolitiikkaan

Asuntopoliittiseen kehittämisohjelmaan 2021-2028 kootaan tavoitteet asuntopolitiikan kehittämiselle sekä toimia, joilla tavoitteita saavutetaan. Ohjelmassa käsiteltäviä asioita ovat muun muassa asumisen kustannukset, asuntotuotannon määrä ja sen tukeminen sekä asuntomarkkinoiden jakautuminen.

Ohjelmaa valmistelee ympäristöministeriön asettama työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Hannele Pokka. Ryhmässä ovat mukana asuntopolitiikasta vastaavat ministeriöt ja virastot. Työtä tukee valtioneuvoston asettama parlamentaarinen seurantaryhmä, jonka puheenjohtajana toimii ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Ryhmässä ovat mukana eduskuntapuolueet.

Ohjelma annetaan selontekona eduskunnalle kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja:

hallitussihteeri Liisa Meritähti, p. 0295 250 376, liisa.meritahti@ym.fi

erityisasiantuntija Mikko Friipyöli, p. 0295 250 375, mikko.friipyoli@ym.fi