Hyppää sisältöön

Suomen EU-puheenjohtajuus

Suomi toimii Euroopan Unionin neuvoston puheenjohtajana 1.7.–31.12.2019. Suomi toimii puheenjohtajana sekä Brysselissä ja Luxemburgissa pidettävissä neuvoston virallisissa kokouksissa, että Suomessa pidettävissä epävirallisissa ministerikokouksissa. 

Suomi järjestää kaudellaan kuusi epävirallista ministerikokousta Helsingissä Finlandia-talossa. Epävirallinen ympäristöministerikokous järjestettiin 11.–12.7. Lisäksi Suomessa järjestetään useita virkamiestason kokouksia.

Puheenjohtaja vie eteenpäin EU:n lainsäädäntötyötä ja politiikka-aloitteita neuvostossa sekä huolehtii EU-asioiden käsittelyn jatkuvuudesta. Puheenjohtaja edustaa neuvostoa suhteissa muihin EU:n toimielimiin, erityisesti Euroopan parlamenttiin ja komissioon.

Suomen puheenjohtajuuskauden ohjelma

Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ohjelma julkistettiin keskiviikkona 26. kesäkuuta. Puheenjohtajuuskauden prioriteetteja ovat yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen, kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti eheämpi unioni, EU:n aseman vahvistaminen globaalina ilmastojohtajana sekä kansalaisten kokonaisturvallisuuden takaaminen.

Ympäristöneuvosto hyväksynyt päätelmät kiertotaloudesta ja EU:n näkökannat joulukuiseen YK:n ilmastokokoukseen (COP25)

Ympäristöneuvosto hyväksyi yksimielisesti ilmastonmuutosta koskevat päätelmät, joissa esitetään EU:n kanta Santiago de Chilessä joulukuussa 2019 pidettäviä YK:n ilmastokokouksia (COP25) varten. Neuvosto on myös hyväksynyt kattavat päätelmät, joiden tavoitteena on vauhdittaa siirtymistä kiertotalouteen. Ympäristöministerit olivat yhtä mieltä siitä, että tarvitaan lisää kunnianhimoisia toimia, jotta voidaan saada aikaan systeeminen siirtymä kestävään yhteiskuntaan.

Vauhtia rakentamisen kiertotalouteen

Suomi kirittää rakentamisen kiertotaloutta koko EU:ssa. Komission tuleva rakennustuoteasetuksen päivitys tarjoaa mahdollisuuden poistaa nykyisiä lainsäädännöllisiä esteitä rakentamisen kiertotalouden tieltä. Osana EU-puheenjohtajuutta Suomi on ympäristöministeriön johdolla perustanut neuvoston työryhmän, jossa jäsenvaltiot keskustelevat mm. rakennustuotteiden uusiokäytön ja kierrättämisen sisällyttämisestä jatkossa rakennustuoteasetukseen.

Kestävä puheenjohtajuus

Suomi noudattaa puheenjohtajakaudellaan kestävyyden periaatteita järjestelyissä. Suomi kannustaa toimillaan Eurooppaa edelläkävijyyteen ilmastotoimissa ja haastaa EU-kollegansa mukaan: toimiva ja vieraanvarainen puheenjohtajuus voidaan järjestää ekologisesti kestävällä tavalla. 

Suomessa järjestettävien kokousten määrä on maltillinen ja kaikki kokoukset on keskitetty Helsinkiin. Kokouspaikka Finlandia-talo on hyvin julkisilla liikennevälineillä tavoitettavissa. Pelkästään puheenjohtajakautta varten pyritään tuottamaan mahdollisimman vähän materiaalia ja digitaalisia ja kiertotalouteen perustuvia sovelluksia suositaan. 

Suomi luopuu perinteisistä puheenjohtajakauden tavaralahjoista ja käyttää niille varatut rahat kokousvieraiden lentojen päästöjen kompensointiin. Kompensaatiokohteet julkaistaan kesäkuussa.

Ympäristöministeriön päätapahtumat Helsingissä

11.–12.7.2019 Epävirallinen ympäristöministerikokous

Epävirallisen ympäristöministerikokouksen teemoina olivat kiertotalous, biodiversiteetti ja ilmastonmuutos. Euroopan hyvinvointi tulevaisuudessa riippuu siitä, miten onnistumme löytämään ratkaisuja ilmastokriisiin ja luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen. Kestävä kiertotalous tarjoaa työkaluja kestävyyskriisin ratkaisemiseen. 

Torstaina 11. heinäkuuta ensimmäisessä työistunnossa ministerit keskustelivat EU:n ilmastotavoitteista ja -viesteistä. Toisessa työistunnossa kaikki valtuuskunnat keskustelivat ilmastonmuutoksen lisääntyvistä kansainvälisistä tavoitteista. Keskustelunaiheina olivat myös kansainväliset tavoitteet luonnon monimuotoisuuden kadon pysäyttämiseksi vuoden 2020 jälkeen.

Perjantaina 12. heinäkuuta asialistalla oli kiertotalous. Ensimmäisessä työistunnossa keskityttiin haastavien ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen ja luonnon köyhtymisen, ratkaisemiseen kiertotalouden ratkaisuilla. Kokouksen päätteeksi keskusteltiin siitä, miten EU:ssa edetään kiertotalouden seuraavaan vaiheeseen.

30.9. European Days for Sustainable Circular Economy

Konferenssissa käsitellään kiertotaloutta viimeisimmän tieteellisen tutkimuksen pohjalta. Konferenssin tavoitteena on määritellä politiikkatoimet ja painopisteet arvioimalla ja käymällä läpi kiertotalouden kehitystä sekä jakamalla tietoa ja vertaamalla näkemyksiä kiertotalouden saralla. Tavoitteena on alan toimijoiden tehokas verkostoituminen ja alan toimijoiden tukeminen.

Puheenjohtajuuskausi tehdään yhdessä

Suomen EU-politiikan linjaukset tehdään EU-ministerivaliokunnassa myös puheenjohtajakaudella. EU-puheenjohtajakauden kokonaissuunnittelusta ja toteutuksesta vastaa valtioneuvoston kanslia. Ympäristöministeriö vastaa toimialansa sisältökysymysten valmistelusta ja ministereidensä työn tukemisesta.

Julkaistu 11.6.2019 klo 13.20, päivitetty 5.11.2019 klo 11.16