Suomen kestävän kehityksen toimikunta aloitti uuden kautensa

Uutinen 18.10.2013 klo 12.23
urpilainen_niinistö_verkkoon.jpg
© Tero Pajukallio

Hallitus asetti lokakuun alussa Suomen kestävän kehityksen toimikunnan uudelle kaudelleen vuosiksi 2013–2015. Toimikunnan puheenjohtaja on valtiovarainministeri Jutta Urpilainen ja varapuheenjohtaja ympäristöministeri Ville Niinistö. Jäseniksi on kutsuttu kymmeniä toimijoita yhteiskunnan eri alueilta. Uuden toimikunnan ensimmäinen kokous pidettiin 16.10. Helsingissä. Tilaisuudessa Jutta Urpilainen linjasi toimikunnan päätehtäväksi sitouttaa koko suomalainen yhteiskunta mukaan uuteen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen.

”Toivon, että Suomen kestävän kehityksen toimikunnan jäsenet voisivat olla mukana edistämässä laaja-alaista yhteiskunnallista keskustelua kestävästä kehityksestä. Keskustelua ei tulisi käydä vain erillisten kriisien, kuten finanssi- ja sosiaalisen kriisiytymisen, näkökulmasta, vaan kaikki kestävän kehityksen osa-alueet tulisi tehdä yhtä aikaa näkyviksi”, linjasi puheenjohtaja Urpilainen.

Toimikunnan kaksikymmenvuotisen historian aikana Urpilainen on järjestyksessä kuudes ministeri puheenjohtajana. Nyt alkaneella kaudella toimikunnan työtapaa on määrä uudistaa muun muassa asiantuntijapaneelilla ja kansainvälisillä vierailijapuheenvuoroilla.

Myös toimikunnan varapuheenjohtaja ministeri Ville Niinistö korosti ensimmäisessä tapaamisessa kansainvälistä viitekehystä. YK:n kestävän kehityksen kokouksen päätökset muodostavat perustan lähivuosien työlle niin kansainvälisesti kuin paikallisesti, ja Suomella on oma vastuunsa päätösten toimeenpanosta. ”Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on YK:n kestävän kehityksen prosessin kansallista toimeenpanoa ja mukaan tarvitaan jokainen mahdollinen taho”, Niinistö sanoi.

Yhteiskuntasitoumus vaatii konkreettisia tekoja kestävän kehityksen edistämiseksi

”Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on yhteinen pitkän aikavälin näkemys siitä, millaista yhteiskuntaa haluamme Suomessa rakentaa”, sanoi toimikunnan pääsihteeri Sauli Rouhinen. Yhteiskuntasitoumus konkretisoituu toimenpiteillä, joihin yhteiskunnan eri toimijat sitoutuvat kestävän kehityksen edistämiseksi. Kumppanuuksien avulla tavoitellaan suuriakin muutoksia.  Monet toimijat, mukaan lukien elinkeinoelämän edustajia, ovat jo ilmoittaneet lähtevänsä mukaan kampanjaan omine sitoumuksineen.

Ministeri Ville Niinistö paljasti kokouksessa ympäristöministeriön oman toimenpidesitoumuksen. Ympäristöministeriö aikoo kantaa kortensa kekoon vähentämällä omaa ekologista jalanjälkeään työpaikalla 20 % ja kiinteistön energiankulutusta jopa 60 % vuoteen 2015 mennessä. Kustannussäästöjen lisäksi toimenpiteillä tavoitellaan myös työnteon parempaa sujuvuutta ja joustavuutta. Sitoumuksen toivotaan olevan esimerkkinä muulle valtionhallinnolle, jossa on paljon mahdollisuuksia vähentää ekologista jalanjälkeä.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen vaikuttavuutta seurataan muun muassa indikaattorien avulla, jotka on kerätty Findikaattori.fi-palveluun. Yhteiskunnan eri toimijat voivat antaa omia sitoumuksiaan vuoden 2014 aikana ym.fi/kestavakehitys-verkkosivustolla.

Kestävän kehityksen toimikunta kokoontuu seuraavan kerran joulukuussa.

  • FI
  •  
  • SV