Suomen parhaana palkittu maisemahanke järjesti laiduneläimiä hoitotöihin

Tiedote 6.11.2014 klo 12.14

Lampaat maisemanhoitajina.jpg
Haapalehdon tilan perinnemaisemaa Leivonmäen kansallispuiston kainalossa laiduntavat kesäisin Röykkälän tilan lampaat. Hankkeen puitteissa laitumet laajentuivat merkittävästi. © Tomi Aho/Mavi

Suomen parhaana maisemahankkeena 2014 palkittiin tänään Härkää sarvista -hanke, joka edisti laiduneläinten käyttöä luonnon- ja maisemanhoidossa yli maakuntarajojen. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallinnoima hanke kilpailee ensi vuonna Suomen edustajana Euroopan neuvoston maisemapalkinnosta.

Härkää sarvista -hankkeessa järjestettiin maisemanhoitoa luonnoltaan ja maisemiltaan erityisen arvokkaille alueille Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Pirkanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Hankkeessa luotiin yhteistyöverkostoja, joissa arvokkaiden kohteiden maanomistajat tekivät karjanomistajien kanssa sopimuksia laiduntamisesta. Tuloksena saatiin hoidon piiriin muun muassa 220 hehtaaria uhanalaisia perinnebiotooppeja harvinaisine lajeineen. Samalla estettiin maisemien haitallista umpeenkasvua ja kannustettiin paikallisia ihmisiä lähimaisemiensa hoitotöihin. Hoitotoimiin ohjattiin rahoitusta maatalouden ympäristötuen erityistukien kautta.

Hanketta hallinnoi Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Yhteistyökumppaneita olivat Etelä-Savon ELY-keskus, ProAgria Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Pirkanmaan Maa- ja kotitalousnaiset, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap. Hankkeeseen osallistui paikallisia maaseutuyrittäjiä ja yhdistyksiä sekä runsas joukko muita yhteistyötahoja.

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiolle kunniamaininta

Vedenalainen veistospolku Dalskärissä Saaristomeren kansallispuistossa on Turun Suomalaisen yhteiskoulun lukion ja Metsähallituksen yhteistyönä toteutettu hanke, jonka tavoitteena on herättää kävijä pohtimaan vedenalaisen maiseman kauneutta ja Itämeren tilaa. Mereen upotettujen veistosten suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat lukion oppilaat.

Härkää sarvista kilpailee Euroopan neuvoston maisemapalkinnosta

Euroopan neuvoston maisemapalkinto jaetaan joka toinen vuosi. Palkinto on myönnetty kolme kertaa aiemmin. Vuonna 2013 voiton vei puolalainen Ala-Sleesian maisemapuistoyhdistys Szprotawanjokilaakson maisemien ekologisten arvojen suojelemisesta. Suomella on ollut ehdokas jokaisessa kilpailussa. Vuonna 2013 palkinnosta kisasi Kauhajoen Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueen maisemahankkeet.

Euroopan neuvoston maisemapalkinto on tunnustus tehokkaista toimintatavoista, joiden tavoitteena on maisemien kestävä suojelu, hoito tai suunnittelu, ja jotka voivat toimia esimerkkinä muuallakin Euroopassa. Maisemapalkinto liittyy Eurooppalaiseen maisemayleissopimukseen, jolla edistetään maisemanhoitoa, -suojelua, ja -suunnittelua. Eurooppalainen maisemayleissopimus on astunut voimaan 38 maassa, ja sen on lisäksi allekirjoittanut kaksi maata.

Suomen parhaasta maisemahankkeesta kilpaillaan joka toinen vuosi. Kilpailun järjestää ympäristöministeriö. Tuomaristossa oli jäseniä myös Museovirastosta, Suomen maisema-arkkitehtiliitosta ja Suomen kulttuuriympäristötutkimuksen seurasta. Tuomariston puheenjohtajana toimi ympäristöneuvos Tapio Heikkilä ympäristöministeriöstä.

Kilpailuun osallistui neljä maisemahanketta eri puolilta Suomea. Ehdolla olleissa hankkeissa olivat edustettuina niin maisemien suunnittelu kuin käytännön hoitotyökin. Kilpailu oli avoinna kansalaisjärjestöille sekä paikallisille ja alueellisille viranomaisille, jotka ovat suojelleet, hoitaneet tai suunnitelleet maisemia. Kilpailulla pyritään kiinnittämään ihmisten huomiota maiseman arvoon, merkitykseen ja muuttumiseen.

Lisätietoja

Härkää sarvista -hanke:

Hankkeen projektipäällikkö Kaisa Raatikainen, etunimi.sukunimi@jyu.fi, puh. 044 083 0906

Ylitarkastaja Liisa Horppila-Jämsä, Keski-Suomen ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh.0295 024740

Luonnonsuojelupäällikkö Päivi Halinen, Keski-Suomen ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 0295 024732

Kilpailu ja maisemasopimus:

Ympäristöneuvos Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 050 594 7515

Kilpailun koordinaattori Annika Uddström, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 040 746 8180