Tapahtumat

Tapahtumat

Kestävä, kehittyvä kemia -seminaari 3.12.2019 Helsingissä

23.10.2019
Kestävä, kehittyvä kemia -seminaarissa 3.12.2019 pohditaan muun muassa, millä keinoilla saavutamme turvalliset ja tehokkaat materiaalikierrot ja tuotesuunnittelun kehittämistä.

Seminaari METSO-ohjelmaa tukevan tutkimuksen tuloksista

18.10.2019
Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö järjestävät yhdessä Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa maanantaina 21.10.2019 seminaarin, jossa esitellään Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSOa tukevan tutkimuksen tuoreita tuloksia ja keskustellaan metsien monimuotoisuudesta nyt ja tulevaisuudessa. Esiteltävät tutkimukset liittyvät muun muassa erilaisten hakkuutapojen ja metsän luontaista kehitystä mukailevan metsänhoidon luontovaikutuksiin.

Miksi Suomi pitää rakentaa puusta? – Maakuntakiertue käynnissä loka-marraskuussa

14.10.2019
Ympäristöministeriö järjestää syksyllä 2019 yhdessä maakuntaliittojen ja muiden alueellisten yhteistyökumppanien kanssa puurakentamista ja rakentamisen ilmastokysymyksiä käsittelevien tapahtumien sarjan.

Ota kantaa -kysely tietomallipohjaisesta suunnittelusta 12.11.-26.11.2019

14.10.2019
Ympäristöministeriö selvittää kaikille avoimella Ota kantaa -kyselyllä näkemyksiä ja ideoita tietomallipohjaisesta suunnittelusta.

Maankäyttöpäätökset-hankkeiden loppuseminaari 12.12. - Pohja paremman rakentamiselle

14.10.2019
Varaa jo kalenteristasi aika ympäristöministeriön järjestämään digitaalisen maankäytön suunnittelun ja rakentamisen seminaariin! Tapahtumassa esitellään Maankäyttöpäätökset-hankkeiden keskeisiä tuloksia.

Webinaari 12.11.: Maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen ehdotetut digitaaliset toimintatavat ja muutokset

14.10.2019
Osallistu webinaariin kuulemaan Maankäyttöpäätökset ja Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeiden välituloksia sekä keskustelemaan ja työstämään yhteistä tulevaisuuden tavoitetilaa ja digitaalisia toimintatapoja. Kerro myös näkemyksesi Ota kantaa -kyselyssä.

Rakennetun ympäristön digiseminaari – kohti yhteentoimivaa rakennettua ympäristöä

3.10.2019
Kuntaliitto ja ympäristöministeriö järjestävät yhdessä maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen liittyvän digiseminaarin 31.10.2019. Seminaarissa kuullaan mielenkiintoisia puheenvuoroja rakennetun ympäristön digitalisaatiosta mm. yhteentoimivuuden kokonaisuudesta niin rakennustiedon, kaavan tietomallien kuin lainsäädännönkin näkökulmista.

Ministerit Andersson, Kosonen ja Mikkonen kutsuvat nuoria pyöreän pöydän keskusteluun pohtimaan keinoja ilmastoahdistukseen

27.9.2019
llmastoahdistuksesta on tullut ilmiö, joka koskettaa tuntuvaa osaa koululaisista ja opiskelijoista. Ilmastonmuutos näkyy ja kuuluu koulujen sekä oppilaitosten arjessa. Ministerit Andersson, Kosonen ja Mikkonen kutsuvat nuoria ja järjestöjä pyöreän pöydän keskusteluun pohtimaan, miten kasvavan ilmastohuolen tulisi näkyä kouluissa.

Puu rakentamisen kiertotaloudessa – seminaari 19.9.2019

16.9.2019
Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelma käynnistää syksyllä 2019 kokeellisen kehittämisen hankehaun, jossa etsitään uusia ja innovatiivisia ideoita puurakentamisen kiertotalouden toteuttamiseen. Haku käynnistyy avausseminaarilla, jossa kerrotaan rakentamisen kiertotalouden periaatteista elinkaaren eri vaiheissa, tuoreesta selvityksestä rakennus- ja purkupuun määristä ja hyödyntämispotentiaalista sekä hankehaun sisällöstä.

Työpaja rakennusten vähähiilisyyden laskennan lähtötiedoista 20.9.2019

4.9.2019
Ympäristöministeriö järjestää perjantaina 20.9. työpajan elinkaarilaskentaa tekeville konsulteille ja suunnittelijoille.
Kaikki tapahtumat