2016

Hallituksen kärkihankkeilla vesistöt kuntoon -tilaisuus 21.12.2016
Tilaisuus järjestetään ympäristöministeriössä 2.2.2017 klo 9.30-13.00. Seminaarissa kerrotaan mihin rahoitusta myönnetään, miten sitä haetaan ja kuka voi hakea. Ja mikä tärkeintä, mistä saa lisätietoa ja milloin hakuja avautuu. Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön asiantuntijat ovat paikalla vastaamassa kysymyksiin.
Lue lisää
Kutsu merialuesuunnittelun ajankohtaistilaisuuteen, perjantai 11.11.2016 klo 12–16 27.10.2016
Merialuesuunnittelun käynnistäminen Suomessa on ajankohtaista sitä koskevien maankäyttö- ja rakennuslain säännösten tultua voimaan 1.10.2016. Merialuesuunnitelmat tulee laatia vuoden 2021 alkuun mennessä. Ympäristöministeriö järjestää tilaisuuden, jossa esitellään merialuesuunnittelun käynnistämisen lähtökohtia ja meneillään olevia hankkeita. Tilaisuus on avoin ja kutsua voi levittää edelleen muille kiinnostuneille.
Lue lisää
VAT-uudistuksen sidosryhmätilaisuus 31.10.2016 24.10.2016
Tervetuloa tilaisuuteen, jossa kehitetään uusia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita – vaikuttavammin, rajatummin, täsmällisemmin. Uudistusta valmistellut yhteistyöryhmä on toiminut keväästä ja nyt olisi aika kaikille sidosryhmille osallistua valmisteluun.
Lue lisää
Materiaalitehokkuus ja kiertotalous rakennusalalla – missä mennään? 20.10.2016
Materiaalitehokkuuden merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla kasvaa. Ympäristöministeriö julkisti v. 2013 laajana sidosryhmäyhteistyönä valmistellun RAMATE-ohjelman rakennusalan materiaalitehokkuuden parantamiseksi. Nyt, kolme vuotta ohjelman valmistumisesta on aika katsoa, miten materiaalitehokkuus on kiinteistö- ja rakennusalalla edistynyt.
Lue lisää
Käynnistystilaisuus: kohti sujuvampaa lupa-asiointia 17.10.2016
Tervetuloa tilaisuuteen, jossa käynnistetään hallitusohjelman keskeinen hanke yhden luukun palvelujen toteuttamisesta. Työ lähtee liikkeelle lainsäädäntöhankkeella, jonka avulla voidaan sujuvoittaa suurta määrää lupa-asiointia. Uudistus koskee muun muassa ympäristölupia, vesilain mukaisia lupia, luonnonsuojelulain mukaisia poikkeuspäätöksiä, ympäristövaikutusten arviointia sekä rakennuslupia.
Lue lisää
Ympäristöministeriöllä asiaa puukerrostaloista – tule Puupäivään 10.11. 13.10.2016
Tervetuloa kuulemaan puukerrostalojen rakentamisesta Puuinfon Puupäivään 10.11.2016 Helsingissä. Päivän aikana ympäristöministeriön järjestämässä tilaisuudessa pohditaan muun muassa, miten puurakentamista voisi lisätä kaupungeissa ja miten rakentamismääräysten uudistaminen vaikuttaa puurakentamiseen.
Lue lisää
Aamukahvit vesien roskaantumisesta ja muovista vesistöissä 28.10.2016 12.10.2016
Tervetuloa kuuntelemaan mitä vesien roskaantumisesta tiedetään tällä hetkellä niin kansainvälisesti kuin kansallisesti, ja mitä ongelman ratkaisemiseksi voidaan tehdä.
Lue lisää
EU-rahoitusinstrumentit ja luonnon monimuotoisuus -seminaari 27.10. – tervetuloa mukaan 6.10.2016
Seminaarin tavoitteena on parantaa EU-rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä luonnon monimuotoisuuden hoidossa. Tilaisuus on suunnattu sekä perinteisille että uusille, luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja tutkimuksesta vastaaville tahoille. Ilmoittaudu mukaan 19.10. mennessä!
Lue lisää
Seminaari: Kohti kestävää kaupunkikehitystä uusilla kansainvälisillä sitoumuksilla 30.9.2016 20.9.2016
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan kestävän kaupunkikehityksen kansainvälisistä ulottuvuuksista! Seminaarissa pohditaan mm. seuraavia kysymyksiä: Mitä vaatimuksia kiihtyvä kaupungistuminen asettaa infrastruktuurille, elämänlaadulle ja ympäristölle? Miten Quitossa Habitat III -konferenssissa 20.10.2016 hyväksyttävä YK:n Uusi Urbaani Agenda ja EU:n toukokuussa hyväksymä Kaupunkiagenda pyrkivät ohjaamaan kaupunkikehitystä? Mitä mahdollisuuksia yhä kiihtyvä kaupungistuminen tarjoaa?
Lue lisää
Mikä yhden luukun periaate? 15.8.2016
Ympäristöministeriö järjestää Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa -raportin esittelytilaisuuden keskiviikkona 17.8. klo 13.00-15.30 Pankkisalissa. Tilaisuutta voi seurata myös live-streamauksen avulla.
Lue lisää