Kuulemistilaisuus kansallisen ilmansuojeluohjelman toimenpide-ehdotuksista 19.9.2018 – Miten ilmanlaatua kannattaa parantaa?

Uutinen 5.9.2018 klo 9.11

Tule kertomaan näkemyksesi luonnoksesta kansalliseksi ilmansuojeluohjelmaksi keskiviikkona 19.9.2018 kello 13—15.30.

Ilmansuojeluohjelmassa esitetään Suomen ilmansuojelun nykytila ja toimenpide-ehdotuksia ilmansaasteiden aiheuttamien terveys- ja muiden haittojen vähentämiseksi. Ehdotukset koskevat muun muassa puun pienpolttoa ja katupölyn torjuntaa. Suuri vaikutus on myös maankäytön suunnittelulla sekä energia-, ilmasto- ja liikennesektoreilla tehtävillä päätöksillä, joissa ilmanlaadun pitäisi olla yhtenä keskeisenä arviointitekijänä.

Ilmansaasteet aiheuttavat Suomessa vuosittain noin 1600–2000 ennenaikaista kuolemaa sekä sairastumisia. Pienhiukkaset ovat pääsyyllinen ilmansaasteiden aiheuttamiin haittoihin.

Kuulemistilaisuus on osa kansallisen ilmansuojeluohjelman valmistelua. Varsinainen lausuntokierros järjestetään työryhmän ehdotuksen valmistuttua marraskuussa. Ilmansuojeluohjelma hyväksytään valtioneuvostossa ja se tulee ohjaamaan Suomen ilmansuojelua.

Kuulemistilaisuuteen voivat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet. Tervetuloa mukaan!

Tilaisuuden ohjelma

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Sirpa Salo-Asikainen, YM

13.00 Avaus, Ylijohtaja Tuula Varis, YM

          Tilaisuuden tavoite, Sirpa Salo-Asikainen, YM

13:20 EU-päästövähennysvelvoitteiden noudattamiseksi tarvittavat toimet, Mikko Savolahti, SYKE

13:40 Ehdotukset ihmisten terveyttä ja elinympäristön viihtyisyyttä parantaviksi toimiksi

  1. Puun pienpoltto, Niko Karvosenoja, SYKE
  2. Liikenne – katupölyn haittojen vähentäminen, Niko Karvosenoja, SYKE
  3. Liikenne – ilmanlaatu entistä tehokkaammin huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa, Saara Jääskeläinen, LVM
  4. Ilmansuojelun sisällyttäminen eräisiin sektoripolitiikkoihin – mitä lisätoimia tarvitaan?
    • Energia ja ilmastosektori, Mika Honkanen, TEM
    • Suunnittelu, Tarja Hartikainen, Suomen Kuntaliitto
  5. Maatalous, Birgitta Vainio-Mattila, MMM
  6. Lisätään ymmärrystä ilmanlaadun vaikutuksista terveyteen, Tarja Lahtinen, YM

14:50–15:30 Yhteenveto ehdotuksista, keskustelu ja jatkotyö, Sirpa Salo-Asikainen, YM

Ilmoittautuminen ja sijainti

Ilmoittaudu mukaan 14.9.2018 mennessä. Paikkoja on sadalle ensimmäiselle, joten toimithan pikaisesti.

Tilaisuus järjestetään liikenne- ja viestintäministeriön tiloissa Sonck-Salissa (Eteläesplanadi 16, Helsinki).

Tilaisuutta on mahdollista seurata videolinkin kautta http://videonet.fi/ym/20180919/

Lisätietoja:

Kansallisen ilmansuojeluohjelman valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Sirpa Salo-Asikainen, etunimi.sukunimi@ym.fi