Hyppää sisältöön

Oikeustieteen seminaari luonnonsuojelulain uudistuksesta 1.9.2020

Uutinen 23.6.2020 klo 9.41

Ympäristöministeriö järjestää oikeustieteellisen seminaarin luonnonsuojelulain uudistuksen kolmesta keskeisestä teemasta: perusoikeudet, lakien väliset suhteet ja suojelun dynaamisuus. Kunkin teeman osalta kuullaan aiheesta eturivin oikeustieteilijöiden alustukset ja käydään aihetta käsittelevä paneelikeskustelu, minkä jälkeen yleisö voi esittää kysymyksiä.
Päivän puheenjohtajana toimii Helsingin yliopiston ympäristöoikeuden professori Kai Kokko.

Tilaisuus striimataan (linkki striimaukseen liitetään tähän ennen tapahtumaa).

Oikeustieteen seminaari luonnonsuojelulain uudistuksesta

Aika 1.9.2020 klo 12-16

Paikka Meritulli / Striimaus

Ohjelma

Päivän avaus, lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, ympäristöministeriö

Johdatus päivään, ympäristöoikeuden professori Kai Kokko, Helsingin yliopisto

Perus- ja ihmisoikeuksien kehittyvä suhde luonnonsuojeluun

Ympäristöperusoikeuden ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen huomioiminen luonnonsuojelulain uudistamisessa, julkisoikeuden professori Jukka Viljanen, Tampereen yliopisto

Saamelaisten oikeuksien turvaaminen luonnonsuojelussa, yliopistotutkija Leena Heinämäki, Lapin yliopisto

Luonnon suojelu - asiantuntijuuden ja osallisuuden mahdollisuudet, professori Anne Kumpula, Turun yliopisto

Luonnonsuojelulain suhde ympäristön käyttöä ja suojelua ohjaavaan muuhun lainsäädäntöön

Luonnonsuojelun asema ympäristön käytöstä ja suojelusta päätettäessä, presidentti Kari Kuusiniemi, korkein hallinto-oikeus

Lakien leikkauspinnat, ympäristöoikeuden professori Antti Belinskij, Itä-Suomen yliopisto

Mitigaatiohierarkia oikeusperiaatteiden näkökulmasta, tutkimusprofessori Jukka Similä, Lapin yliopisto

Dynaamisuus luonnonsuojeluoikeudessa

Ympäristömuutokseen varautuminen ja sopeutuminen luonnonsuojeluoikeudessa, ympäristöoikeuden professori Niko Soininen, Itä-Suomen yliopisto

Dynaaminen suojelu – näkökulmia, Tutkijatohtori Minna Pappila, Turun yliopisto

Yhteenveto päivän annista, ympäristöoikeuden professori Kai Kokko, Helsingin yliopisto

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, leila.suvantola@ym.fi, p. 029 525 0433