Rakennetun ympäristön rekisteri ja tietoalusta: mitä ja miten?

Uutinen 30.10.2019 klo 16.28

Hallitusohjelman mukaan Suomeen luodaan rakennetun ympäristön valtakunnallinen digitaalinen rekisteri ja tietoalusta, joihin maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja prosessit tukeutuvat. Työ käynnistyy vuoden 2020 alusta.

Rekisterin ja tietoalustan luominen liittyy käynnissä olevaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistukseen. Rekisterin ja tietoalustan perustamisen edellyttämät säännökset on tarkoitus viedä eduskuntaan MRL-uudistuksen kanssa samanaikaisesti vuoden 2021 lopussa.

Pohjaa työlle on luotu KIRA-digissä, ja luodaan käynnissä olevissa Maankäyttöpäätökset ja Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeissa. Liittymäpintaa kuntien digitalisaation edistämiseen on niin koneälyn hyödyntämisen AuroraAI-hankkeeseen kuin paikkatiedon ja huoneistotietojärjestelmän kehittämiseenkin.

Rakennetun ympäristön rekisteri ja tietoalusta tehdään yhdessä. Siksi pyydämme ennen sitovia ratkaisuja ajatuksianne huomioonotettavista asioista, tavoitteista ja tunnistamistanne haasteista. Ympäristöministeriö, Kuntaliitto ja KIRA-hub järjestävät yhteensä kuusi eri sidosryhmille kohdistettua samansisältöistä tilaisuutta joulukuun alkuun mennessä. Alaa halutaan kuulla laajasti ja eri tahojen näkemykset vaikuttavat lopputulokseen.

Kaikissa tilaisuuksissa on mukana ympäristöministeriöstä rakennusneuvos Teppo Lehtinen, neuvotteleva virkamies Minna Perähuhta ja projektipäällikkö Sakari Jäppinen sekä Kuntaliiton ja KIRA-hubin edustajat.

Tilaisuudet ja ilmoittautuminen

Marras- ja joulukuun aikana järjestetään kuusi tilaisuutta, jotka ovat sisällöltään samat, mutta kohdennettu aina tietylle sidosryhmäjoukolle.

Kohderyhmät: Suomen ympäristökeskus SYKE, Metsähallitus, Museovirasto, ELYt

Kohderyhmät: Senaatti-kiinteistöt, Väestörekisterikeskus, Tilastokeskus, Maanmittauslaitos

Kohderyhmät: Kiinteistö- ja rakennusalan (KIRA) järjestöt, KIRA-foorumin jäsenjärjestöt

Kohderyhmät: KIRA-alan yritykset

Kohderyhmät: Kansalaisjärjestöt, Kotiseutuliitto, Kaupunginosayhdistysten liitto

Kohderyhmät: Kunnat

Tilaisuuksiin voi osallistua myös etänä.

Ohjelmistotaloille järjestetään oma tilaisuus 12.11. osana Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hanketta.

Kysy, keskustele ja kommentoi ideaseinällä

Tilaisuuksissa käytetään ideaseinää, jolla voi kysyä, keskustella ja kommentoida suunnitelmia 31.12.2019 saakka.

Käyttöohje: Vasemmalla yläkulmassa on palkki ”lisää huomio”. Kirjoita otsikko ja lyhyt kuvaus sekä valitse kategoria, johon kommenttisi liittyy. Lopuksi paina tallenna ja paluu seinälle. Kommentteja ei voi poistaa.

Yhteistyöterveisin

Tommi Karttaavi, Kuntaliitto
Teemu Lehtinen, KIRA-hub
Minna Perähuhta, ympäristöministeriö