Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 7.-8.11.2018

Uutinen 6.11.2018 klo 15.14

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät tarjoavat monipuolisen valikoiman ajankohtaista asiaa rakentamisen säädösohjauksen kehityksestä ja meneillään olevista kiertotaloushankkeista.

Aika: 7.-8.11.2018 klo 9.00 alkaen (kahvitarjoilu klo 8.30 alkaen)
Paikka: Ympäristöministeriö (Pankkisali), Aleksanterinkatu 7, Helsinki

7.11.2018: Rakentamisen materiaalitehokkuus

08.30 Kahvitarjoilu

Kiertotalouden iso kuva - missä mennään meillä ja maailmalla?
Puheenjohtaja: Harri Hakaste

09.00 Tilaisuuden avaus asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

09.10 Buildings As Materials Banks – Where do we stand with enabling a circular built environment? Caroline Henrotay

09.45 Pre-demolition audits in EU countries Petr Hradil, VTT

10.00 Jätedirektiivin rakennusalaa koskevat muutokset Riitta Levinen, YM

10.15 Valtakunnallinen jätesuunnitelma – missä mennään? Marja-Riitta Korhonen, YM

10.30 Materiaalitehokkuusohjelman päivitys Mika Honkanen, TEM

10.50 Rakentamisen, jätteiden ja kemikaalilainsäädännön rajapinnat Pekka Vuorinen, RT

11.20 Paneelikeskustelu: miten kehittää kiertotaloutta muuttuvissa säädöspuitteissa?

11.45 Lounastauko ja verkostoitumista

RANTA-hankkeen loppuseminaari: Purkutöiden suunnittelu, toteutus ja hankinta
Puheenjohtaja: Suvi Häkämies

12.30 Rakentamisen kiertotalous kunnissa (RANTA) -hanke Suvi Häkämies, GNF

12.45 Purkamisen kiertotalouden toteutuminen eri toimijoiden näkökulmasta – havaintoja toimijakentän haastatteluista Taru Uotila, Sykli

13.10 Kiertotalous purkutyön toteutuksessa – havaintoja Hernematalan purkutöistä Pentti Viluksela, Metropolia

13.35 Huutokauppaa purkutyömaalla - Kokemuksia Kaurialan koulun irtaimiston huutokaupasta Markku Raimovaara, HAMK

14.00 Opas purkutöiden suunnitteluun ja toteuttamiseen Katja Lehtonen, Ytekki

14.25 Paneelikeskustelu parhaista käytännöistä ja pullonkauloista

14.50 Kahvitauko ja verkostoitumista

Tietoiskut: tutkimushankkeet ja yritykset
Puheenjohtaja: Juha Laurila / Pekka Vuorinen

15.10 CIRCWASTE Tuuli Myllymaa, SYKE

15.30 Materiaalitehokkuussopimukset ja Green Dealit Henrik Österlund, Motiva & Leena-Kaisa Piekkari, YM

15.50 Materiaalitehokkuus Tampereen kaupungilla Katariina Rauhala, Tampere

16.10 Muovit rakentamisessa – kohti tehokkaampaa kierrätystä Tuuli Kunnas, RTT ry

16.20 Tietoiskut

16.30 Kiertotalouskokkarit Pankkisalissa

Mahdollisuus jättää videoterveiset ministerille

18.00 Tilaisuus loppuu

8.11.2018: Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloussprintti 

08.30 Kahvitarjoilu

Kiertotalous rakentamisessa tänään
Puheenjohtaja: Mikko Nousiainen

09.00 Tilaisuuden avaus ja katsaus edelliseen päivään Mikko Nousiainen

09.10 Circl – tarina Amsterdamin raaka-ainepankista Niina Pussinen, ABN AMRO

09.50 Suomen kiertotaloustiekartta Nani Pajunen, Sitra 

10.10 Muovitiekartta ja rakentamista koskevat toimenpiteet Matti Kuittinen, YM

10.30 Miten julkisilla hankinnoilla voidaan edistää kiertotaloutta? Matti Kuittinen, YM

10.50 Kiertotalous Pohjoismaissa ja käynnissä olevat hankkeet Suomessa Jessica Karhu, GBC Finland

11.10 Rakentamisen kiertotalous One Planet -verkostossa Pekka Huovila, SBC ohjelman koordinaattori

11.30 Lounastauko ja verkostoitumista

KiertotalousSprintin tulokset ja katsaus käynnissä oleviin hankkeisiin
Puheenjohtaja: Jessica Karhu

12.30 Hankkeen ja tulosten esittely

12.35 Toimenpide-ehdotukset kiinteistö- ja rakennusalalle Jessica Karhu, GBC Finland

12.50 Kiertotalouskriteerien käyttö rakennushankkeessa –ohje Lauri Tähtinen, GBC Finland

13.10 Tietoiskut hankkeista ja alan koulutuksesta
Puheenjohtaja: Jessica Karhu

13.30 Kahvitauko ja verkostoitumista

Kiertotalousviestin vieminen
Puheenjohtaja: Jessica Karhu

13.50 Miten Kiertotalous-viestiä viedään tulevaisuudessa eteenpäin Mikko Nousiainen

14.05 Miten kiertotalous viestitään päättäjille ja kansalaisille? Pekka Sauri

14.35 Paneelikeskustelu: Miten kiertotalouden periaatteet saadaan käyttöön rakennusalalla? Kenen pitää tarttua toimeen?

15.15 Loppupuheenvuoro ja yhteenveto

15.30 Tilaisuus päättyy