Sidosryhmätilaisuus rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn kehittämisestä 2.11.2017 Helsingissä

Uutinen 29.9.2017 klo 15.22

Ympäristöministeriö on tilannut selvityksen rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen avustus-menettelyn kehittämisen oikeudellisista reunaehdoista Itä-Suomen yliopiston ympäristöoikeuden tutkimusryhmältä ja Linnunmaa Oy:ltä. Työssä selvitetään muun muassa vahinkojen korvaamista koskevan sääntelyn vaihtoehtoja, valtiontuen merkitystä vahinkojen, suojelun ja elinkeinojen harjoittamisen välisten ristiriitojen hoidossa, hallinnon sisäisen menettelyn kehittämistä sekä mahdollisuutta siirtyä vapaaehtoiseen vakuutuspohjaiseen järjestelmään tiettyjen vahinkotyyppien osalta. Selvitys valmistuu syyskuun 2017 loppuun mennessä.

Tervetuloa kuulemaan selvityksen tuloksista ja vaikuttamaan avustusmenettelyn kehittämiseen kenelle tahansa asiasta kiinnostuneelle suunnattuun tilaisuuteen.

Aika:

Torstaina 2.11.2017 kello 10.00–13.00

Paikka:

Liikenne- ja viestintäministeriön Sonck-sali (Eteläesplanadi 16, Helsinki)

Ilmoittautumiset:

Osallistuminen videoyhteydellä:

LVM virtuaalihuone 1
soitto-osoite: meet.lvm.vh1@video.sonera.fi

tai

0206378566@video.sonera.fi

Osallistujan PIN: 597940#

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Hanne Lohilahti, p. 02952 50374, etunimi.k.sukunimi@ym.fi