Tarjouspyyntö: Kuntalaisten ilmastotoimien vauhdittamisen toimintamallit

Uutinen 2.10.2019 klo 9.23

Ympäristöministeriö pyytää tarjousta ”Kuntalaisten ilmastotoimien vauhdittamisen toimintamallit” –palvelun toimittamisesta. Tarjous liitteineen toimitetaan 31.10.2019 klo 16.00 mennessä ympäristöministeriön kirjaamoon. Hankintailmoitus julkaistaan hankintojen tietokannassa HILMAssa (hankintailmoitukset.fi) 2.10.2019.

Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen kirjaamo@ym.fi. Kysymykset on lähetettävä 11.10.2019 mennessä. Sähköpostin otsikkokenttään merkitään ”Kuntalaisten ilmastotoimien vauhdittamisen toimintamallit, kysymykset tarjouspyyntöön VN/6644/2019”. Kysymykset ja vastaukset kootaan yhteen ja niihin pyritään vastaamaan 18.10.2019 mennessä.