Pilaantuneiden alueiden hallintaa vahvistetaan, uudet keinot käyttöön

Tiedote 22.12.2015 klo 12.43

Kärkihanke-logo

Suomessa on tehty pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyvää työtä neljännesvuosisata ja tietoa on kerätty yli 25 000 alueesta, alueita kunnostettu yli 5000 ja tutkittu yli 10 000. Vaikka pilaantuneet maa-alueet voivat aiheuttaa riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle, ovat ongelmat rajallisia ja hoidettavissa.

Pilaantuneiden alueiden riskinhallintaa halutaan tehostaa kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja. Valtakunnallisessa pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategiassa esitetään näitä keinoja. Strategian päämääränä on saada alueisiin liittyvät riskit kestävällä tavalla hallintaan vuoteen 2040 mennessä.

 

Ympäristöministeriön vetämän strategiatyön aikana on koottu kokonaisvaltainen näkemys pilaantuneiden maa-alueiden nykytilasta Suomessa ja määritelty suuntaviivat toimille, joiden kautta keskeiset tavoitteet saavutetaan. Strategian päämäärän toteuttaminen vaatii laaja-alaisesti pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyviä toimia alueidenkäytön suunnittelusta ja tietojärjestelmistä riskinhallintamenetelmiin ja viestintään. Strategian toimeenpanon myötä halutaan myös muuttaa käsityksiä maaperän pilaantumisesta hankalana ongelmana. Ongelmat ovat ratkaistavissa, kun uudet toimintatavat vakiintuvat.

Strategian toteutuksen keskeisimmät vaikutukset liittyvät kansallisten toimintamallien kehittymiseen ja yhdenmukaistumiseen. Ideana on, että pilaantuneet maa-alueet hoidetaan kaikkialla järjestelmällisesti, monipuolisia ratkaisuja hyödyntäen ja kustannustehokkaasti. Terveyden- ja ympäristön kannalta erityisen merkittävät riskikohteet tutkitaan kiireellisyysjärjestyksessä ja tarvittaessa kunnostetaan.

Kärkihankkeella potkua cleantech-innovaatioille

Strategian työkalujen avulla tunnistetaan merkittävät pilaantuneet alueet ja edistetään niiden tutkimista ja tarpeellisten riskinhallintatoimien toteuttamista. Tavoitteena on samalla vauhdittaa cleantech-liiketoimintaa, sillä osin yhteiskunnan tukemat kunnostuskohteet tarjoavat yrityksille mahdollisuuden kerätä kokemusta ja referenssejä toimintansa edelleen kehittämiseen ja markkinointiin. Maapallolla on paljon pilaantuneita alueita, joiden puhdistamisessa suomalaisella osaamisella voisi olla käyttöä.

Strategiaan liittyy vuosina 2016–18 pääministeri Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeisiin sisältyvä Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen ja maa-aineskierrätyksen kokeiluohjelma. Siinä toteutetaan kokeiluhanke, jolla vauhditetaan kestävien kunnostusmenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa. Kokeilujen kautta saadaan tietoja ja kokemusta siitä, millaiset tekniikat kulloinkin toimivat ja ovat kustannustehokkaita. Jokainen kunnostuskohde vaatii räätälöidyn ratkaisun. Suomalaisille yrityksille luodaan siten paremmat edellytykset uusien kestävien kunnostusratkaisujen kehittämiselle ja liiketoimintamahdollisuuksille.

 

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio, ympäristöministeriö, p. 0295 250 218, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Asiakkuuspäällikkö Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 530, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

  • FI
  •  
  • SV