Uusista muovisista vesijohdoista aiheutunut paikoin haju- ja makuhaittoja talousveteen

Tiedote 7.7.2014 klo 14.14

(Tiedotetta päivitetty 9.9.2014 klo 16.00: linkitys lisätty sivulle "Vesijohdoista aiheutuvat haju- ja makuhaitat: kysymyksiä ja vastauksia")

Ympäristöministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö tiedottavat

Rakennusten uudet muoviset vesijohdot ovat aiheuttaneet paikoin tavanomaisesta poikkeavaa hajua ja makua talousveteen. Haju- ja makuhaitoista on tullut yksittäisiä ilmoituksia eri puolilta Suomea. Havainnot on tehty uusissa tai vastikään putkiremontoiduissa rakennuksissa.

Havaintojen johdosta ympäristöministeriö on teettänyt VTT Expert Service Oy:llä selvityksen, jonka mukaan kahden eri valmistajan tiettyjen muovisten PEX-putkierien putket eivät täytä vaadittavaa teknistä tasoa.

Poikkeamia on havaittu seuraavissa tuote-erissä:

  • Altech PEX-A -25M (Sani) LVI nr.: 2012452 (putken koko 15 mm x 2,5 mm)

  • Wirsbo-PEX NKB 100m ART 1033879 14-3-7 107 29 2921 (putken koko 15 mm x 2,5 mm)

Ympäristöministeriö on tiedottanut asiasta kyseisten tuotteiden valmistajille sekä teettää yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa jatkoselvityksiä, jotta esimerkiksi haittojen laajuudesta ja syistä saadaan lisätietoja.

Tuotteiden valmistajat vastaavat tuotteiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä.

Terveyshaittoja ei todettu

Vesijohtomateriaaleista liukenee veteen aina jonkin verran epäpuhtauksia. PEX-muoviputkista tiedetään liukenevan veteen yhdisteitä, jotka ovat helposti aistinvaraisesti havaittavissa.

Kyseisissä tapauksissa talousveden poikkeava haju ja maku ovat olleet selvästi huomattavissa. Näyttöä terveydellisestä vaarasta ei tällä hetkellä ole, mutta kaikkien vedessä esiintyvien aineiden vaikutuksia ei tunneta.

Lisätietoja

Ylijohtaja Helena Säteri, ympäristöministeriö, p. 0295 250 281, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (rakennustuotteita koskeva lainsäädäntö)

Lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi, ympäristöministeriö, p. 0295 250 177, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (rakennustuotteita koskeva lainsäädäntö)

Tutkimusprofessori Hannu Komulainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, ympäristöterveyden osasto, p. 0295 246 322, etunimi.sukunimi@thl.fi (epäpuhtauksien terveysvaikutukset)

Johtaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 311, etunimi.sukunimi@stm.fi (talousveden laatuvaatimukset)

  • FI
  •  
  • SV