Asunnottomuuden torjunnassa katse ennaltaehkäisyyn – pilotti huoneistoturvavakuutuksesta käynnistyy

Tiedote 10.10.2016 klo 10.00

Asunnottomuuden vähentämisen painopiste siirtyy hallituksen hyväksymän ohjelman mukaisesti ennaltaehkäisyyn. Osa ennaltaehkäisyä on uusi huoneistoturvavakuutus, jota pilotoidaan noin 2000 tukiasunnossa loppusyksystä alkaen. Vakuutuksella edistetään luottotietonsa menettäneiden kansalaisten mahdollisuuksia saada vuokra-asunto ja vuokranantajien halukkuutta vuokrata asuntonsa.

Hallituksen hyväksymä asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma (2016-2019) pyrkii siihen, että asunnottomuuteen johtavat ongelmat tunnistetaan mahdollisimman varhain. Tämä edellyttää sektoroituneilta asunto-, sosiaali-, terveys- ja työvoimapalveluilta rajoja ylittävää ja asiakaslähtöistä palveluverkostoa. Asumisen ohjaus on saatava osaksi matalan kynnyksen palvelupisteitä. Esimerkiksi useissa kaupungeissa toimivissa nuorten ohjaamoissa selvitetään myös asumistilanne.

Ohjelma liittää asunnottomuustyön osaksi syrjäytymisen torjuntaa.

”Asunnottomuuden ennaltaehkäisy on edullisempaa kuin asunnottomuuden hoitaminen. Asumisen turva on varmistettava aina, kun ihminen kohtaa jonkun palvelujärjestelmän”, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Valtio tekee Espoon, Vantaan, Tampereen, Lahden, Jyväskylän ja Kuopion kaupunkien sekä halukkaiden kehyskuntien kanssa sopimukset asunnottomuutta ennaltaehkäisevien strategioiden tekemisestä vuoden loppuun mennessä.Lisäksi asunnottomille tai asunnottomuuden riskiryhmille osoitetaan vähintään 2 500 uutta asuntoa tai asuntopaikkaa vuoteen 2019 mennessä. Pääkaupunkiseudun osuus tästä on noin 1 700 asuntoa. Tampereelle, Lahteen, Kuopioon, Ouluun ja Jyväskylään on tavoitteena toteuttaa yhteensä vähintään 800 asuntoa tai asuntopaikkaa vuoteen 2019 mennessä.

Ohjelmassa esitetään yhteensä 20 eri toimenpidettä asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi.

Huoneistoturvavakuutuksen pilottiin tulossa useita vuokranantajia

Useat vuokranantajat edellyttävät vuokralaiselta kotivakuutusta erityisesti siihen kuuluvan vastuuvakuutuksen vuoksi. Vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta myöntää vakuutusta henkilölle, jolla on toistuvia maksuhäiriömerkintöjä.

LähiTapiola Pirkanmaa on kehittänyt uuden huoneistoturvavakuutuksen vuokranantajille. Vakuutusta kokeillaan kahden vuoden ajan runsaassa 2000 yleishyödyllisten vuokranantajien ja palvelutuottajien omistamassa tukiasunnossa. Huoneistovastuuvakuutuksen ottaa vuokranantaja, ja useat vuokranantajat ovat hakemassa mukaan pilottiin. Vakuutus korvaa esimerkiksi asunnon kiinteille sisustuksille aiheutetut ilkivaltavahingot sekä kolmannelle osapuolelle aiheutetut tuottamukselliset vahingot, kuten esimerkiksi taloyhtiöiden kiinteistövakuutuksen ulkopuolelle jäävät vesivahingot.

Henkilöt, joilla on asuntoon ja asumiseen liittyviä maksuhäiriömerkintöjä, kuuluvat kaikkein vaikeimmin asutettavien ryhmään. Erityisen vaikeassa asemassa ovat muun muassa mielenterveyskuntoutujat, asunnottomana vankilasta vapautuvat, vuokravelkaantumisen tai häiriökäyttäytymisen vuoksi asuntonsa menettäneet ja turvapaikanhakijat.

Lisätiedot:

Erityisasiantuntija Peter Fredriksson, ympäristöministeriö, p. 0295 250 066, peter.fredriksson@ym.fi

Selvityshenkilö Pekka Matilainen, p. 044 355 6125, pekka.matilainen@viadia.fi

Liiketoimintajohtaja Aki Selkee, LähiTapiola Pirkanmaa, p. 0400 781 697, aki.selkee@lahitapiola.fi