Hyppää sisältöön

EU:n ympäristöministerit keskustelevat elpymisestä – Suomi esittelee kestävän elvytyksen kriteeristöään

Tiedote 22.6.2020 klo 16.40

EU:n ympäristöministerit keskustelevat 23.6.2020 epävirallisessa kokouksessa ympäristö- ja ilmastopolitiikkojen vaikutuksesta koronakriisistä elpymiseen. Suomea videokokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Suomi tukee vihreän kehityksen ohjelman kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja vahvoja linjauksia luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen ehkäisemiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. EU:n tavoite ilmastoneutraaliudesta 2050 tulee kirjoittaa sitovaan lainsäädäntöön, jolloin se ohjaa ilmastonäkökohtien integroimista kaikille sektoreille ja koko EU:ssa.

Kaikkien EU:n politiikkojen tulee myös edistää Euroopan luontopääoman säilyttämistä ja ennallistamista. Suomi tukee EU:n kansainvälistä johtajuutta luonnon monimuotoisuudessa.

EU:n uuden kiertotalouden toimintasuunnitelman tulee olla kunnianhimoinen ja kattava kokonaisuus, joka tavoittelee kokonaisvaltaista muutosta kohti kestäviä tuotanto- ja kulutustapoja. Kiertotalous tarjoaa ratkaisuja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi.

Kroatia pyytää taustapaperissaan tietoja siitä, miten viime aikaiset vihreän kehityksen ohjelmat aloitteet, kuten kiertotalouden toimintasuunnitelma ja biodiversiteettistrategia voivat parhaiten vaikuttaa koronakiiristä elpymiseen ja auttaa rakentamaan kestävämpää Eurooppa. Lisäksi Kroatia kysyy, miten elpymissuunnitelman toimeenpano voi varmistaa vakaan investointiympäristön ja varmistaa, että EU pysyy polulla kohti ilmastoneutraaliutta 2050.

”Kaikkia EU:n elvytystoimia olisi arvioitava työllisyys- ja talousvaikutusten lisäksi myös ilmasto- ja luontovaikutusten näkökulmasta. EU:n vihreän kehityksen ohjelma tarjoaa tälle työlle hyvän pohjan. On selvää, että ainakaan sen kanssa ristiriitaisia elvytyskeinoja ei tule käyttää. Tulen esittelemään EU-kollegoille Suomessa laaditun kestävän elvytyksen kriteeristön – uskon, että se on hyödyllinen paitsi yksittäisille maille, myös EU:lle”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Kokouksen muissa asioissa Saksa esittelee 1.7.2020 alkavan EU-puheenjohtajakautensa ohjelmaa.

Lisätiedot:

Ministerin erityisavustaja Riikka Yliluoma, p. +358 50 414 1682, riikka.yliluoma@ym.fi

Kansainvälisten asiain neuvos Liisi Klobut, p. +358 295 250 13, liisi.klobut@ym.fi