Etelä-Savoon tulossa uusia valtion luonnonsuojelualueita

Tiedote 5.6.2017 klo 14.32

Etelä-Savoon ollaan perustamassa uusia luonnonsuojelualueita. Suojeltaviksi suunnitellut alueet ovat valtion omistamia, jo aikaisemmin luonnonsuojelutarkoituksiin osoitettuja maita. Alueita on jokaisessa Etelä-Savon kunnassa. Kaikkiaan alueita suojellaan noin 11 600 hehtaaria.

Paikallistahojen kanssa keskustelu on keskeinen osa alueiden perustamiseen liittyvää säädösvalmistelua. Tapaamiset alkavat tänään 5.6., ja jatkuvat ensi viikon loppuun. Näkemyksiä suunnitelmista kysytään muun muassa maakuntaliitolta, kunnilta sekä metsästys- ja luonnonsuojelujärjestöiltä. Keskustelujen jälkeen ympäristöministeriö valmistelee asetusluonnokset, jotka lähetetään myöhemmin lausuntokierrokselle.

Etelä-Savossa suojeltaviksi suunniteltuihin alueisiin lukeutuu muun muassa lehtoja, vanhoja metsiä, soita, lintukosteikkoja sekä ranta- ja saaristoluontoa.

Luonnonsuojeluun osoitettujen alueiden käyttöä määrittää luonnonsuojelulaki. Luonnonsuojelualueilla on yleisenä tavoitteena säilyttää alueet luonnontilassa ja vapaina ihmisen aiheuttamilta häiriöiltä. Jokamiehen oikeuksia ei alueilla kuitenkaan ole yleensä tarpeen rajoittaa eli marjastaminen, sienestäminen ja liikkuminen ovat jatkossakin sallittuja.

Myös metsästys on alueilla usein mahdollista. Metsähallitus voi esimerkiksi sallia alueilla hirvenajoa ja vieras- tai haittalajien metsästystä. Valtioneuvoston asetukseen voidaan sisällyttää muitakin metsästystä sallivia säännöksiä, vaikka pääsääntöisesti eläinten tappaminen on näillä alueilla lain mukaan kiellettyä. Samalla on kuitenkin huolehdittava, että alueiden muuta käyttöä tai luonnonarvoja ei haitata tai vaaranneta.

Nyt käynnissä olevien keskustelujen tarkoituksena on koota tietoja ja selvittää eri tahojen näkemyksiä paikallisista erityispiirteistä ja erityisesti metsästystä koskevien poikkeusten tarpeista ja mahdollisuuksista.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Johanna Korpi, p. 02952 50278, etunimi.sukunimi@ym.fi

Erityissuunnittelija Arto Vilén, Metsähallitus, p. 0206 39 5721, etunimi.sukunimi@metsa.fi