F-kaasujen sääntelystä tänään sopu EU:ssa

Tiedote 18.12.2013 klo 14.58

EU-komissio, jäsenmaat ja parlamentti pääsivät tänään sopuun F-kaasujen käytön rajoittamisesta. Uudistettu asetus astuu voimaan vuonna 2015.

F-kaasut ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja, joita käytetään pääasiassa korvaamaan otsonikerrosta heikentäviä aineita muun muassa kylmä- ja ilmastointilaitteissa sekä lämpöpumpuissa. F-kaasuasetuksen tavoitteena on vähentää EU:n päästövähennystavoitteiden mukaisesti kasvihuonekaasupäästöjä ja kannustaa siirtymään F-kaasuista muihin vaihtoehtoihin aina kun se on teknisesti mahdollista.

Asetuksen tärkein asia on vähentää asteittain F-kaasujen saattamista markkinoille. F-kaasuja tuottaville ja maahantuoville yrityksille jaetaan kiintiöitä, joiden määrää vähennetään asteittain. Myös esitäytettyjen laitteiden sisällä maahantuodut F-kaasut ovat mukana kiintiöjärjestelmässä.

Kasvihuonekaasuvaikutukseltaan erittäin voimakkaiden F-kaasujen käyttöä olemassa olevien laitteiden huollossa rajoitetaan vuodesta 2020 alkaen, mutta Suomelle tärkeä poikkeus kierrätettyjen aineiden käytön sallimisesta vuoteen 2030 saakka hyväksyttiin. Asia on tärkeä erityisesti kaupan alalle, jonka on mietittävä uusia ratkaisuja kylmälaitteita uusittaessa.

Edellä mainittujen lisäksi asetus sisältää tarkennuksia muun muassa kylmäasentajien koulutusvaatimuksiin, raportointivaatimuksiin, laitteiden vuototarkastusväleihin ja laitteisiin vaadittaviin merkintöihin.

Suomessa ei valmisteta F-kaasuja ja maahantuonti tapahtuu pääosin EU:n alueelta. Näin ollen suomalaiset yritykset eivät joutuisi itse hakemaan kiintiöitä kaasujen maahantuontia varten. Esitäytettyjä laitteita EU:n alueelle maahantuovat suomalaiset yritykset kuitenkin osallistuvat kiintiöjärjestelmään. Kylmälaitteita tai jäähdytys- ja ilmastointilaitteita valmistavia yrityksiä on Suomessa muutamia. Niistä merkittävä osa on jo siirtynyt kasvihuonekaasuvaikutukseltaan alhaisiin vaihtoehtoihin.

Rajoitukset koskevat uusia laitteita, joten kuluttajat voivat edelleen käyttää olemassa olevia F-kaasuja sisältäviä laitteita, mutta uutta laitetta ostaessa on mahdollisuus valita aikaisempaa ympäristöystävällisempi vaihtoehto.

Euroopan parlamentti äänestää vielä asetusehdotuksesta täysistunnossaan maaliskuussa 2014.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Nufar Finel, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 113, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Neuvotteleva virkamies Ulla-Riitta Soveri, ympäristöministeriö, p. 0295 250 275, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV