Hallitus esittää lakia tukemaan pilaantuneiden alueiden puhdistamista

Tiedote 22.11.2018 klo 13.19

Hallitus esittää uutta lakia, jonka perustella myönnettäisiin tukea pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen. Esityksen tavoitteena on vähentää haittaa tai vaaraa terveydelle ja ympäristölle. Uuden lain mukainen tukijärjestelmä korvaisi nykyisen, vanhentuneeseen sääntelyyn perustuvan valtion jätehuoltotyöjärjestelmän.

Suomessa on tuhansia alueita, joiden pilaantuneisuus tulisi selvittää. Osa näistä alueista täytyisi tutkimusten ja riskinarvioinnin perusteella puhdistaa. Yritykset ja yksityishenkilöt kustantavat selvitys- ja kunnostustoimet noin kahdella kolmasosalla alueista, loput jäävät kuntien ja valtion vastuulle.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) vastaisi valtion tuen myöntämisestä pilaantuneisuuden selvittämiseksi ja alueiden puhdistamiseksi yleisen edun niitä edellyttäessä. Lakia sovellettaisiin, jos pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai tämä ei kykene vastaamaan kustannuksista. Tuen myöntäminen edellyttäisi myös sitä, että toimet ovat muulle kuin aiheuttajalle ilmeisen kohtuuttomat.

Tukea voitaisiin myöntää julkisille yhteisöille, yhtiöille ja muille yhteisöille sekä luonnollisille henkilöille valtion talousarviossa osoitetuista määrärahoista. Esitys sisältää ehdotuksen tuen saamisen edellytyksistä, määrästä ja siitä, mitä toimia ja kustannuksia tuki voisi kattaa.

Pirkanmaan ELY-keskus voisi myös järjestää selvityksen tekemisen ja alueiden puhdistamisen. Yleisen ympäristöedun vuoksi joissain tilanteissa olisi tarpeen, että valtio huolehtisi käytännön toimien järjestämisestä.

Laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta sekä jätelain 148 §:n muutos tulisivat voimaan 1. tammikuuta 2020.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Erja Werdi, p. +358 295 250 312, etunimi.sukunimi@ym.fi