Ideoita kaavoituksen sisällön uudistamiseen

Tiedote 25.1.2018 klo 12.05

Kaavojen sisältöä ja esitystapaa ravistellaan tuoreessa WSP Finland Oy:n ja Tampereen teknillisen yliopiston raportissa. Työ on osa kaavojen merkintöjen ja määräysten kehittämishanketta (KAMMI), ja se liittyy käynnissä olevaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen valmisteluun.

Raportissa esitetään laaja-alaisesti ideoita kaavajärjestelmän kehittämisestä suhteessa tekijöiden keskeisiksi tunnistamiin ohjaamistarpeisiin. Ehdotuksiin sisältyy muun muassa siirtyminen tulevaisuudessa yhteen kaavatasoon sekä pyrkiminen joustavampiin merkintätyyppeihin alueen käyttötarkoitusta rajaavien merkintöjen sijaan. Lisäksi ehdotetaan, että perinteisen sijainnin ohjauksen sijaan alueiden suunnittelulla luodaan raamit muuttuville toiminnoille.

Keskeinen osa raporttia ovat niin sanotut heräteteemat, joiden kautta pyritään löytämään kaavamerkintöjen ja alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän keskeiset muutostarpeet sekä määrittämään kaavoituksen ydintehtäviä tulevaisuudessa. Heräteteemoissa kaavoitusta tarkasteltiin esimerkiksi talouden, kaupungin tiivistymisen, liikennejärjestelmän kehittämisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. Kaavoitusta tarkasteltiin myös kaupunkistrategioiden välineenä sekä tietojärjestelmien kehittymisen kannalta. Heräteteemoja peilattiin erityisesti kuntatason kaavoituksen sisällön uudistamiseen merkintöjen ja määräysten kehittämisen näkökulmasta.

Raportti tuo ennakkoluulottoman näkökulman keskusteluun alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän kehittämisestä. Monet ideoista vaatisivat laajaa jatkotyöstämistä.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Teemu Jama, WSP Finland Oy, p. 040 775 3606
professori Panu Lehtovuori, Tampereen teknillinen yliopisto, p. 050 525 0252
ympäristöneuvos Matti Laitio, ympäristöministeriö, p. 0295 250 154, etunimi.sukunimi@ym.fi