Kansainvälinen ympäristönsuojelutapahtuma käyntiin Suomessa

Tiedote 3.2.2017 klo 10.53

Suomi on onnistunut poikkeuksellisen hyvin hankkimaan rahoitusta kahteen laajaan ympäristönsuojeluhankkeeseen, jotka hyödyntävät EU:n LIFE-rahaston uutta rahoitusmuotoa. Suomi isännöi 7.–9.2. kansainvälistä LIFE-tapahtumaa, johon saapuu lähes 100 osallistujaa eri puolilta Eurooppaa.

Perinteinen EU:n ympäristönsuojeluhankkeille tarkoitettu LIFE-rahoitusväline sai nykyisellä rahoituskaudella (2014─2020) ensimmäistä kertaa rinnalleen laajemman rahoitusmuodon: LIFE yhdistetyt hankkeet (LIFE Integrated Projects). Yhdistetyillä hankkeilla pannaan toimeen resurssitehokkuutta (luonnonvarojen ja energian kestävä käyttö), ilmastoa, jätteiden käsittelyä, luonnon monimuotoisuutta ja vesistöjen hoitoa koskevia laajempia EU-tavoitteita.

Suomi on pärjännyt kahdella ensimmäisellä hakukierroksella (2014─2015) poikkeuksellisen hyvin muihin EU-maihin verrattuna. Suomi on saanut selvästi eniten LIFE IP -rahoitusta kaikista EU-maista, eli lähes 18 prosenttia. Sisävesien monimuotoisuuden parantamiseen tähtäävä FRESHABIT LIFE IP alkoi vuonna 2016 ja kestää syksyyn 2022 saakka. FRESHABIT-hanketta vetää Metsähallituksen Luontopalvelut. Tänä vuonna toimintansa aloittaa valtakunnallisen jätesuunnitelman ja kiertotalouden tavoitteiden toteuttamiseen keskittyvä CIRCWASTE-FINLAND LIFE IP, jonka vetovastuussa on Suomen ympäristökeskus.

Helmikuussa Helsingissä ja Lohjalla sekä Karjaanjoen vesistökohteilla järjestettävään LIFE-tapahtumaan kokoontuvat kaikkien rahoitusta saaneiden LIFE IP -hankkeiden edustajat eri puolilta Eurooppaa. Tavoitteena on vaihtaa kokemuksia uudesta rahoitusmuodosta, hankkeiden käytännön toteutuksesta ja käydä keskusteluja Euroopan komission LIFE-rahoitusosaston edustajien kanssa.

Laajalla yhteistyöllä voidaan saavuttaa kattavia tuloksia

LIFE-mekanismilla on rahoitettu suomalaisia ympäristöhankkeita vuodesta 1995 lähtien yli 200 miljoonalla eurolla. EU-rahoituksen lisäksi LIFE-hankkeisiin on tullut rahoitusta lukuisilta tutkimuslaitoksilta, yrityksiltä, kunnilta, ELY -keskuksilta ja valtiolta.

”Kansainvälisten kokemusten soveltaminen sisävesiemme hoitoon on oleellinen osa LIFE IP -hankkeiden toteuttamista. Esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden ja vesistöjen hoitoon keskittyvät luonto- ja vesipuitedirektiivit ovat meille kaikille yhteisiä, mutta niiden toteuttaminen vaihtelee maittain”, kertoo FRESHABIT LIFE IP -hankkeen projektipäällikkö Pauliina Louhi Metsähallituksesta.

LIFE IP -rahoitus on erinomainen mahdollisuus saada sekä EU:n että kansalliset ympäristöalan rahoittajatahomme toimimaan yhteistyössä entistä tehokkaammin.

”Monet rahoittajatahot ovat aiemmin edistäneet erikseen esimerkiksi kiertotalouden toteutumista Suomessa. CIRCWASTE LIFE IP:ssä on nyt luotu eri rahoittajatahojen hyvällä yhteistyöllä kokonaisvaltainen kansallinen kiertotaloushanke, joka laittaa näissä asioissa maassamme ihan uuden vaihteen päälle. Hanke on jo nyt herättänyt paljon huomiota muissa EU-maissa”, sanoo LIFE-yhteistyöstä ympäristöministeriössä vastaava Pekka Harju-Autti.

Helmikuun LIFE IP -tapahtuman järjestäjinä toimivat ympäristöministeriö ja Metsähallituksen koordinoima FRESHABIT LIFE IP -hanke.

Median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan tapahtumaan keskiviikkona Lohjan Kisakalliossa tai torstain retkeilyyn Karjaanjoen vesistöalueilla. Ilmoittautumiset sekä tiedustelut pyydetään osoittamaan Metsähallituksen projektipäällikkö Pauliina Louhelle (yhteystiedot alla).

Valokuvia FRESHABIT-hankkeesta median käyttöön:

Lisätiedot:

Ympäristöministeriö, neuvotteleva virkamies Pekka Harju-Autti, puh. 029 525 0339, etunimi.sukunimi@ym.fi (LIFE IP -tapahtuma ja LIFE-rahoitusväline)

Metsähallitus, projektipäällikkö Pauliina Louhi, puh. 040 632 5253, etunimi.sukunimi@metsa.fi (LIFE IP -tapahtuma ja FRESHABIT-hanke). Hankkeen nettisivut: http://www.metsa.fi/freshabit

Suomen ympäristökeskus, ryhmäpäällikkö Tuuli Myllymaa, puh. 029 5251 437, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (CIRCWASTE-hanke)

Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry, hankepäällikkö Juha-Pekka Vähä, puh. 045 7750 7727, etunimi.sukunimi@luvy.fi, (FRESHABIT LIFE IP Karjaanjoella ja retkeilykohteet)

Seuraa Twitterissä

LIFE-tapahtumat:

#LIFE_Helsinki2017

#LIFE_Programme

FRESHABIT LIFE IP -hanke: 

#freshabit #vesiperintö

logo_kuvitus