Hyppää sisältöön

Kestävämmästä asumisesta, liikkumisesta ja ruokailusta valtioneuvoston periaatepäätös

Tiedote 13.6.2013 klo 14.09

Hallitus antoi tänään 13.6. periaatepäätöksen Vähemmästä viisaammin. Hallitus linjaa toimia kolmella alueella: tavoitellaan energiaviisasta ja mukavaa asumista, laadukasta ruokaa, jota ei haaskata sekä sujuvaa ja vähän kuormittavaa liikkumista. Valtion ja kuntien tulee näyttää esimerkkiä sekä luoda edellytyksiä kestävämmille ratkaisuille. Samalla luodaan mahdollisuuksia vihreälle taloudelle ja työpaikkojen syntymiselle.

Ympäristötavoitteisiin ei päästä pelkästään teknologialla ja päästökaupalla, vaan uudenlaiset tavat toimia ja kuluttaa tulevat entistä tärkeämmäksi.

”Suomessa kasvihuonekaasupäästöt henkeä kohden ovat suuria ja kansainvälisiin tavoitteisiin päästäksemme meidän pitää vähentää kasvihuonekaasupäästöjä myös asumisessa, liikkumisessa ja ruokailussa merkittävästi vuoteen 2030 mennessä”, ympäristöministeri Ville Niinistö toteaa.

”Periaatepäätöksellä edistämme sitä, että tuotteiden ja palveluiden materiaali- ja energiatehokkuus paranee. Myös kotitalouksien energiaviisaus kasvaa ja ympäristöjalanjälki pienenee, ja kuluttajat ovat entistä enemmän mukana kehittämässä ja räätälöimässä uusia kestäviä toimintatapoja”, Niinistö sanoo.

Liikkumisen kannusteet remonttiin

Osa liikenteen tuista ohjaa liikkumis- ja asumisvalintojamme autoriippuvaisempaan suuntaan. Suomen työmatkakuluvähennys on kansainvälisessä vertailussa merkittävä. Joukkoliikenteen tuki puolestaan on jäänyt noin puoleen aikaisemmin asetutuista tavoitteista. Ympäristön kannalta ongelmalliset tuet ovat liikennesektorilla noin 1,8 miljardia euroa vuodessa.

Hallitus aikoo uudistaa työssä käymiseen ja liikenteeseen liittyviä verotuskäytäntöjä (esim. maksuton pysäköinti, autoetu, kilometrikorvaus, matkakustannukset, työsuhdematkalippu). Lisäksi selvitetään autoliikenteen taloudellisen ohjauksen kehittämistä sekä käynnistetään yhdessä alan toimijoiden kanssa kokeiluja, joissa testataan eri teknologisia vaihtoehtoja hinnoitella liikkumista.

Olohuoneissa ja keittiöissä tehdään politiikkaa

Hallitus linjasi, että ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää parantaa olemassa olevien rakennusten energiatehokkuutta, korvata fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla energialähteillä sekä muuttaa toiminta- ja elämäntapoja.

Seuraavaksi ministeriöissä kehitetään energiaremontteihin taloudellisia rahoitusmalleja sekä selvitetään erilaisten energian säästämistä edistävien katselmusten ja korjaussuunnittelun sisällyttämistä kotitalousvähennyksen piiriin. Ministeriöiden tarkoituksena on myös laatia pelisäännöt, mitä kotitalouksien ja aluetason toimijoiden tulee ottaa huomioon suunnittelussa, kaavoituksessa ja lupaprosesseissa, kun ne edistävät uusiutuvaa energiaa. Lisäksi selvitetään, miten sähkön pientuotannon liittämistä verkkoon voidaan helpottaa.

Ruokavalintamme vaikuttavat suoraan terveyteen, mutta niillä on myös merkittäviä ympäristövaikutuksia. Runsas kolmannes kuluttajan kaikista ympäristövaikutuksista aiheutuu ruuasta. Raaka-ainevalinnat ratkaisevat kuluttajan ruokailun ympäristöjalanjäljen. Lisäksi syömäkelpoista ruokaa heitetään kotitalouksissa roskiin noin 500 miljoonalla eurolla, joka vastaa noin 100 000 henkilöauton hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Hallituksen tavoitteena on kehittää  ruuan vastuullisuusjärjestelmiä, jotka kertovat ruoan alkuperästä ja tuotantoketjusta ja edistävät elintarvikeketjun kestävyyttä. Lisäksi kannustetaan julkisia keittiöitä tarjoamaan ympäristöystävällisiä aterioita sekä vähentämään ruokahävikkiä.

Ympäristöministeriö rahoittaa kokeiluja

Ympäristöministeriö rahoittaa osana ohjelmaa kahdeksaa hanketta, joissa kokeillaan ekotehokkaita ratkaisuja liikkumisessa, asumisessa ja ruokailussa. Kokeiluhankkeissa on mukana kuntia, yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita. Osa hankkeista toteutetaan ns. HINKU-kunnissa, jotka pyrkivät vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Kokeilujen myötä Helsingin seudulla on yli 30 000 autoilijaa siirtynyt kokeilemaan joukkoliikennettä. Lisäksi lupaavien ideoiden pohjalta on käynnistetty ns. vertaishautomo. Se kehittää kymmenessä uudessa yrityksessä liiketoimintamalleja, jotka muuttavat tapaamme asua, liikkua ja syödä. Motiva Oy on puolestaan aloittanut Kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelun.

Valtioneuvosto hyväksyi myös periaatepäätöksen Kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (cleantech-ratkaisut) edistämisestä julkisissa hankinnoissa. Periaatepäätös liittyy myös Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman valmisteluun.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Taina Nikula, ympäristöministeriö, puh. 050 305 6945, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Erityisavustaja Sini Eräjää, puh. 040 772 3585, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV