Hyppää sisältöön

Kyselytutkimus: Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksesta hyötyä myös omalle organisaatiolle

Tiedote 3.6.2015 klo 14.00

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan kestävän kehityksen sitoumuksen tehneet tahot ovat hyvin tyytyväisiä sitoumuksen vaikutuksiin. Sitoumuksen tehneistä tahoista neljä viidestä kertoo, että sitoumuksen toteuttamisesta on ollut hyötyä omalle organisaatiolle ja että kestävä kehitys ymmärretään nyt konkreettisena toimintana. He pitävät sitoumusta selkeänä ja toimivana työkaluna kestävän kehityksen edistämiseen ja lähes kaikki (94 %) suosittelevat kestävän kehityksen sitoumuksen tekemistä muille toimijoille.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus ”Suomi, jonka haluamme vuonna 2050” on Suomen käytännönläheinen tapa toimeenpanna kestävää kehitystä arjessa.  Kestävän kehityksen sitoumuksen voi tehdä jokainen: niin yritys, yhteisö kuin yksittäinen kansalainenkin. Sitoumuksia on tähän mennessä annettu jo 150 kappaletta ja mukana on merkittäviä yhteiskunnallisia toimijoita. Kyselyyn vastasi hieman yli puolet sitoumuksen tehneistä tahoista.

Sitoumuksien toteutumista seuraava kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli on vaikuttunut tutkimuksen tuloksista. ”Sitoumusprosessi on saanut hyvän vastaanoton ja edennyt odotuksia paremmin. Toisaalta työ on vasta alussa, ja sitoumuksia pitää saada paljon lisää. Nyt tarvitaan sitoumusten kansanliike, jotta hyvän mallin vaikuttavuutta saadaan vahvistettua”, SYKEn ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja Eeva Furman ja ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen asiantuntijapaneelista kertovat.

Yhteiskuntasitoumus herättää kansainvälistä kiinnostusta

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on kansainvälisesti verrattuna ainutlaatuinen ja poikkeuksellisen konkreettinen kestävän kehityksen työkalu. Yhteiskuntasitoumusta esiteltiin YK:ssa Post2015-neuvotteluviikolla, ja se sai siellä kiinnostuneen vastaanoton.  Parhaillaan YK:ssa neuvotellaan uusista kestävän kehityksen globaaleista tavoitteista, joista on tarkoitus sopia syyskuussa.

”Toimimme juuri oikeaan aikaan – sitoumus on nyt inspiraationa muille maille, joissa parhaillaan pohditaan, miten uusia globaaleja tavoitteita voidaan konkreettisesti ja osallistavasti toteuttaa”, kertoo neuvotteleva virkamies Annika Lindblom ympäristöministeriöstä. 

Uusia sitoumuksia julki kestävän kehityksen viikon kunniaksi

Suomessa ja ympäri Euroopan vietetään parhaillaan kestävän kehityksen viikkoa, jonka kunniaksi oman uuden sitoumuksensa ovat antaneet muun muassa Paulig, Kaupan liitto, Helsingin Yliopisto, Espoon kaupunki, Apu-lehti, Patria sekä ulkoasiainministeriö.  Osa sitoumuksista on myös yhteistyöhankkeita eri toimijoiden kesken: Puolustusministeriö, Puolustusvoimat ja Puolustushallinnon rakennuslaitos ovat antaneet yhteisen sitoumuksen, kuten myös Finanssialan keskusliitto, Trafi ja Liikennevakuutuskeskus.

Uudet sitoumukset liittyvät muun muassa nuorten työllisyyden parantamiseen, uusiutuvien energialähteiden valintaan ja kaupunkikonsernin kestävän kehityksen tavoitteiden määrittelyyn. Toimijat sitoutuvat myös esimerkiksi parantamaan kiinteistöjensä energiatehokkuutta, tekemään kestäviä materiaalihankintoja sekä tukemaan yhteistyökumppaneitaan ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Lisätiedot

Sitoumus2050:

Pääsihteeri Sauli Rouhinen, kestävän kehityksen sihteeristö etunimi.sukunimi@ymparisto.fi puh. 02 9525 0253

Apulaispääsihteeri Marja Innanen, kestävän kehityksen sihteeristö, etunimi.h.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 040 777 5582

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli:

Vanhempi neuvonantaja Jukka Noponen, Sitra, etunimi.sukunimi@sitra.fi, puh. 040 587 4323