Lakiehdotus asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista lausunnolle

Tiedote 23.3.2016 klo 13.35

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuslaiksi. Uuden lain mukaisilla avustuksilla edistettäisiin asuinrakennuskannan esteettömyyttä ja parannettaisiin ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia asua kotona. Avustukset myöntäisi Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus (ARA), mikä vähentäisi kuntien tehtäviä talouspoliittisen ministerivaliokunnan 16.2.2016 linjauksen mukaisesti.

Lakiehdotuksen mukaan avustukset kohdennettaisiin entistä tarkoituksenmukaisemmin, mikä on tarpeen valtiontalouden tilanteen vuoksi. Samalla kumottaisiin nykyinen asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annettu laki.

Uudistus selkeyttäisi lainsäädäntöä ja purkaisi säännöksiä, jotka eivät ole enää ajankohtaisia. Näin sääntelyn määrä vähenisi hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti. Laki tulisi voimaan 1.1.2017

Lausuntoja voi antaa 20.5.2016 asti.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Meri Pensamo, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 0295 250 055