Leena Ylä-Mononen nimitetty ympäristöministeriön ylijohtajan virkaan

Tiedote 31.1.2019 klo 13.33

Valtioneuvosto on nimittänyt ympäristöministeriön ylijohtajan virkaan 1.4.2019–31.3.2024 väliseksi ajaksi Leena Ylä-Monosen. Ylijohtaja toimii ministeriön ympäristönsuojeluosaston päällikkönä.

Ympäristönsuojeluosasto vastaa muun muassa ilmastonmuutoksen hillintään, jätteisiin, ympäristövahinkojen torjuntaan, kestävään kulutukseen sekä ympäristöteknologiaan liittyvistä asioista. Osasto vastaa myös toimialansa lainsäädännön kehittämisestä, ympäristön seurannasta ja tietojärjestelmistä sekä alan tutkimuksesta, kehittämisestä ja suunnittelusta.

Ylijohtajan virkaan tänään 31.1.2019 nimitetty Leena Ylä-Mononen on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Hän on toiminut vuodesta 2007 alkaen Euroopan kemikaalivirastossa (ECHA) ensin yksikön päällikkönä ja vuodesta 2010 alkaen johtajana. Aiemmin Ylä-Mononen on toiminut muun muassa Euroopan komissiossa vuosina 2002-2007 kansallisena asiantuntijana ja asiantuntijana. Vuosina 1995-2001 hän toimi Suomen ympäristökeskuksessa tulosalueen vetäjänä ja vuonna 1997 ympäristöministeriössä ylitarkastajana.

Ylijohtajan virkaa haki määräajassa 17 henkilöä.

Lisätietoja

Hannele Pokka
kansliapäällikkö
0295 250 234
etunimi.sukunimi@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV