Maailman maat etsivät keinoja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi – YK:n biodiversiteettikokous käyntiin Egyptissä

Tiedote 13.11.2018 klo 7.53
Kokouksen tunnus

Yli 190 maan edustajat kokoontuvat Egyptin Sharm El-Sheikhiin 17.–29.11. YK:n luonnon monimuotoisuussopimuksen 14. osapuolikokoukseen.

Kokoukseen on valmistauduttu tilanteessa, jossa tiedeyhteisöltä on kuultu kuluneen vuoden aikana useita hälyttäviä viestejä maailman luonnon monimuotoisuuden tilasta. Samaan aikaan eri maissa on tehty havaintoja esimerkiksi hyönteisten ja lintujen määrän vähenemisestä. Biodiversiteettikadon taustalla vaikuttavat muun muassa elinympäristöjen häviäminen, luonnonvarojen ylikulutus ja ilmastonmuutos.

Näiden tietojen valossa Egyptin kokouksen päällimmäisenä tavoitteena on luontoa turvaavien toimien ja sitoumusten vauhdittaminen ja vahvistaminen. Maailman maat sopivat vuonna 2010 Japanissa niin sanotuista Aichi-tavoitteista luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä. Esimerkiksi suojelualueiden määrää on sittemmin kasvanut maailmanlaajuisesti merkittävästi, mutta kokonaisuutena monimuotoisuuden köyhtyminen on jatkunut.

”Jo nyt tiedetään, ettei kaikkia tavoitteita tulla saavuttamaan aikataulussa. Hanskoja ei kannata kuitenkaan lyödä tiskiin, vaan päinvastoin toimia täytyy tehostaa. Kahdessakin vuodessa voidaan saada paljon aikaan. Samalla pitää jo määritellä polku vuoden 2020 jälkeiseen luontosopimukseen”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Ministeri Tiilikainen johtaa Suomen valtuuskuntaa Egyptissä 14.–15.11., ennen varsinaista osapuolikokousta järjestettävän ministeritason osuuden aikana.

”Egyptissä pitäisi sopia toimista, joilla luonnon monimuotoisuus saadaan osaksi kaikkia yhteiskunnan sektoreita. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on ollut ilmastonmuutosta vähemmän esillä, mutta ongelmat liittyvät läheisesti toisiinsa. Viime kädessä kyse on siitä, miten käytämme yhteisiä luonnonvarojamme ja säilytämme maapallon elinkelpoisena”, ministeri sanoo.

Suomen kannalta osapuolikokouksen keskeisiä teemoja ovat ekologisesti ja biologisesti merkittävien merialueiden vahvistaminen, pölyttäjäkadon torjunta, suojelualueiden väliset kytkökset muuttuvassa ilmastossa sekä geenivarojen oikeudenmukaiseen käyttöön liittyvät kysymykset. Toimien tehostamiseen pyritään myös lisäämällä erilaisten ympäristösopimusten välistä yhteistyötä, jonka puolesta Suomi on jo pitkään toiminut aktiivisesti.

Yleissopimusta koskevan kokouksen kanssa rinnakkain Egyptissä järjestetään omat osapuolikokoukset geenivarojen saatavuutta säätelevälle Nagoyan pöytäkirjalle ja Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjalle. Suomi on myös näiden pöytäkirjojen osapuoli.

Varsinaisten neuvottelujen lisäksi Suomi on Sharm El-Sheikhissä järjestäjänä tai osallistujana mukana yhdeksässä sivutapahtumassa, jotka liittyvät muun muassa metsien kestävään käyttöön, alkuperäiskansojen perimätietoon ja arktiseen ympäristönsuojeluun.

14.–15.11. järjestetään myös yrityksille suunnattu Business and Biodiversity Forum, johon osallistuu noin 400 yritystä, Suomesta yritysvastuuverkosto FIBS ja ympäristöministeriö.

Ministeri Tiilikaisella on kokouksen aikana useita kahdenvälisiä tapaamisia eri maiden ministerien kanssa. Hän toimii myös puheenjohtajana luonnon terveysvaikutuksia ja biodiversiteetin ja valmistavan teollisuuden suhdetta käsittelevissä keskusteluissa.

Seuraa kokouksen etenemistä:

Lisätietoja:

Luonnon monimuotoisuussopimuksen osapuolikokous
Ympäristöneuvos Marina von Weissenberg, p. 0295 250 321, etunimi.sukunimi@ym.fi
Luonnonsuojeluvalvoja Ilkka Heikkinen, p. 0295 250 079, etunimi.sukunimi@ym.fi

Ministeritason osuus
Kansainvälisten asioiden neuvos Tita Korvenoja, p. 0295 250 138, etunimi.sukunimi@ym.fi

Yritykset ja biodiversiteetti
Ympäristöneuvos Kristiina Niikkonen, p. 0295 250198, etunimi.sukunimi@ym.fi

Haastattelupyynnöt

Ministeri Tiilikaisen erityisavustaja Taru Savolainen, p. 040 535 8622, etunimi.sukunimi@ym.fi
Viestintäasiantuntija Jussi Palmén, p. 0295 250 219, etunimi.sukunimi@ym.fi