Hyppää sisältöön

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusneuvottelut jatkuvat – mukaan uusia kaupunkiseutuja

Tiedote 31.3.2020 klo 13.54

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan 31.3.2020 valtion osallistumista suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusneuvotteluihin. MAL-sopimuksilla vahvistetaan kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä.

Valtio käynnistää MAL-sopimusneuvottelut kolmen uuden seudun - Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kanssa. Vuoden 2020 alussa valmistunut selvitys näki MAL-sopimusmenettelyllä monipuolisia muun muassa ilmastotyöhön ja kaupungistumiseen liittyviä hyötyjä sekä valtiolle että kaupunkiseuduille. Keväällä 2019 käynnistyneitä neuvotteluita MAL-sopimusten sisällöstä jatketaan Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutujen kanssa. Sopimusneuvottelut pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman pian.

Valtion puolesta sopijaosapuolina ovat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, alueen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Helsingin seudun sopimuksessa valtiovarainministeriö.

Lisätietoja:
ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen erityisavustaja Timo Juurikkala, p. 040 555 4013, timo.juurikkala@ym.fi;
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan erityisavustaja Johanna Juselius, p. 050 372 7062, johanna.juselius@lvm.fi
Asuntoneuvos Tommi Laanti, ympäristöministeriö, p. 295 250 146, etunimi.sukunimi@ym.fi
Yksikön johtaja Timo Kievari, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 040 059 3706, timo.kievari@lvm.fi

  • FI
  •  
  • SV