Hyppää sisältöön

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen parlamentaarinen seurantaryhmä ja työryhmä asetettu

Tiedote 25.4.2018 klo 16.09

Ympäristöministeriö on tänään asettanut maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelua varten parlamentaarisen seurantaryhmän ja työryhmän.

Parlamentaarisen seurantaryhmän puheenjohtajana toimii asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Ryhmässä on jäsen jokaisesta eduskunnassa edustetusta puolueesta. Parlamentaarinen seurantaryhmä ottaa kantaa uudistuksen päälinjauksiin, arvioi sen valmistelutyötä ja edistää uudistusta palvelevaa vuorovaikutusta etenkin poliittisten toimijoiden kesken. Parlamentaarisen seurantaryhmän varapuheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Hannele Pokka ympäristöministeriöstä.

Työryhmä valmistelee parlamentaarisen seurantaryhmän linjausten pohjalta ehdotuksen uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi. Työryhmä muun muassa sovittaa yhteen ja aikatauluttaa työn sekä vastaa vaikutusten arvioinnista. Työryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Helena Säteri ympäristöministeriöstä ja varapuheenjohtajana professori Ari Ekroos Aalto-yliopistosta. Professori Ekroosista tulee myös toukokuussa asetettavan sidosryhmäfoorumin puheenjohtaja. Sidosryhmäfoorumin tehtävänä on varmistaa monipuolinen vuorovaikutus ja asiantuntemuksen saaminen uudistustyössä täyteen käyttöön.

Lakiuudistuksen tietopohjaa on kasvatettu useilla taustaselvityksillä ja -hankkeilla, verkkoaivoriihillä ja seminaareilla. Virkamiesvalmistelussa tuotettu tieto on nivottu keskustelupaperiksi, jonka luonnosta voi kommentoida 15.5. saakka.

Maankäyttö- ja rakennuslaki kattaa alueiden ja rakennusten suunnittelun, rakentamisen ja käytön. Laki tuli voimaan 1.1.2000, ja sen voimassaolon aikana siihen on tehty lukuisia muutoksia. Muutettuja, lisättyjä tai kumottuja pykäliä on peräti kaksi kolmasosaa lain runsaasta 300 pykälästä. Lain voimassaolon aikana sen toimivuudesta ja soveltamisesta on tehty lukuisia selvityksiä.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistustyön arvioidaan valmistuvan ensi vaalikauden puoliväliin mennessä.

Lisätietoja:

Ministerin erityisavustaja Tea Usvasuo, p. 046 922 8946, etunimi.sukunimi@ym.fi

Ylijohtaja Helena Säteri, p. 0295 250 281, etunimi.sukunimi@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV