Raportti: kehitysvammaisille ihmisille tarvitaan lisää tavallisia asuntoja ja räätälöityjä palveluja

Tiedote 13.5.2016 klo 10.01

Kehitysvammaisten ryhmäkoteja on rakennettu viime vuosina runsaasti investointiavustusten turvin. Jatkossa tulisi lisätä asuntotarjonnan monipuolisuutta ja yksilöllisyyttä. Tämä selviää ympäristöministeriön tuoreesta julkaisusta, jossa arvioidaan Kehitysvammaisten asumisen ohjelman vuosien 2010–2015 tuloksia.

Ohjelman tavoitteena on lopettaa kehitysvammaisten laitosasuminen vuoteen 2020 mennessä. Laitoksissa asuvien määrä on puolitettu, mutta niissä asuu edelleen lähes 1 000 kehitysvammaista. Lisäksi moni aikuinen asuu yhä lapsuudenkodissaan. Suurin osa nyt laitoksissa ja ryhmäkodeissa asuvista pärjäisi hyvin tavallisessa asunnossa, mutta myös ryhmäkodeille on tarvetta.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn rahoituksella tuotettiin ohjelmakaudella yli 2 500 uutta asuntoa. Uustuotannon ja asuntohankinnan osalta ARA pääsi määrälliseen tavoitteeseensa. Toteutuneet ARA-kohteet ovat olleet pääosin ryhmäkoteja, joissa asukaspaikkoja on 15 tai enemmän. Raha-automaattiyhdistys RAYn rahoituksella hankittiin lähes 400 asuntoa, mikä on noin puolet tavoitteesta.

Arvioinnin mukaan investointiavustuksia tulee jatkossa suunnata ryhmäkotien sijaan hajautettuihin asumisratkaisuihin ja asumiseen tavallisissa asunnoissa. Kunkin kehitysvammaisen henkilön tarvitsema tuki ja palvelut voidaan tuoda hänen asuntoonsa tai hän saa ne asuinalueella olevasta tukipisteestä. Kehitysvammaisten ja heidän läheistensä osallisuutta tulee vahvistaa asumisratkaisuja valittaessa ja asumisen perustua kunkin henkilön tarpeisiin ja toiveisiin.

Arvioinnin mukaan valtion ohjaus on tuottanut tulosta ja sitä tulee jatkaa. Ohjelman tavoitteet on hyväksytty laajasti, ja ministeriöt, kunnat, palveluntuottajat ja erityishuoltopiirit ovat sitoutuneet laitosasumisen lopettamiseen. Kuntiin on luotu uusia yhteistyöverkostoja ja toimintatapoja. Muun muassa tavallista asumiskantaa on jo hyödynnetty jonkin verran, asuntoverkostoja on luotu ja palveluja ja tukea on tuotu asukkaita lähemmäksi ja yksilöllisemmin.

Arvioinnissa haastateltiin valtion, kuntien ja järjestöjen edustajia sekä kehitysvammaisia ja heidän omaisiaan. Lisäksi tarkasteltiin ARAn ja RAYn myöntämien investointiavustusten vaikutuksia. Arvioinnin teki Ramboll Finland Oy.

Valtioneuvosto teki vuonna 2010 periaatepäätöksen ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi vuosina 2010−2015.

Lisätietoja

Asuntoneuvos Raija Hynynen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 093, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Manager Risto Karinen, Ramboll Management Consulting, p. 050 535 1820, etunimi.sukunimi@r-m.com