Hyppää sisältöön

Sidosryhmät ja kansalaiset toivovat ilmastolaista ymmärrettävää, konkreettista ja kaikkia koskevaa

Tiedote 20.5.2020 klo 7.26

Kansalaiset ja sidosryhmät toivovat lisää läpinäkyvyyttä, konkretiaa ja ymmärrettävyyttä ilmastolakiin, käy ilmi tähänastisten keskustelutilaisuuksien ja kuulemisten pohjalta tehdystä yhteenvedosta. Keskusteluihin on osallistunut tuhansia ihmisiä ympäri Suomea. Pelkästään uudistusta koskevaan verkkokyselyyn vastasi miltei 2500 ihmistä.

Hallitusohjelman mukaisesti ilmastolaki uudistetaan siten, että hiilineutraaliustavoite 2035 toteutuu. Uudistus on lähtenyt käyntiin viime syksynä ja kuluvana keväänä laajoilla suuren yleisön ja sidosryhmien kuulemisilla mm. kansalaistapaamisissa, verkkokyselyillä, webinaareissa, alueellisilla kirjastokiertueilla, kouluvierailuilla, sosiaalisessa mediassa ja kohdennetuissa sidosryhmätapaamissa.

Keskeinen viesti keskusteluista on ollut, että ilmastopolitiikkaan tarvitaan lisää läpinäkyvyyttä. Ilmastolaista halutaan myös kansankielistä ja sitovaa – tavoitteiden tulisi olla konkreettisia ja lain tulisi koskea kaikkia. Kansalaiset ja sidosryhmät ovat nostaneet esiin kuntien ja maakuntien roolin tulevassa ilmastolaissa ja esittäneet huomioita siitä, miten elinkeinoelämä voisi tukea hiilineutraaliustavoitetta. Ilmastolaista halutaan tehdä myös reilu kaikille, jonka vuoksi uudistuksessa tulee ottaa huomioon tarkemmin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökohdat. Huomioita tehtiin laajasti myös ilmastolain roolista perus- ja ihmisoikeuksien vahvistajana.

”Haluan kiittää kansalaisia ja sidosryhmiä aktiivisesta osallistumisesta. Suuri mielenkiinto kuulemisia kohtaan kertoo, että ilmastokriisi koskee meitä kaikkia ja ilmastoasiat nähdään tärkeinä koko yhteiskunnassa. Ilmastolaki on yksi Suomen ilmastopolitiikan peruspilareista – laajalla osallistumisella varmistamme, että se tukee kunnianhimoista ilmastopolitiikkaamme parhaalla mahdollisella tavalla”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

”Kaikki näkemykset ovat kirjattu ylös, tuotu ilmastolain uudistusta valmistelevan työryhmän käsittelyyn sekä esitelty ilmasto- ja energiapoliittiselle ministerityöryhmälle. Erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, että nuorten ja saamelaisten ääni kuuluisi valmistelussa. Jokaista toivetta ei voida ilmastolaissa toteuttaa, mutta työryhmä tekee parhaansa, jotta suuret linjat huomioidaan lain uudistamisessa”, ilmastolakia uudistavan työryhmän puheenjohtaja, ympäristöministeriön ylijohtaja Leena Ylä-Mononen sanoo.

Keskustelutilaisuudet ja kuulemiset jatkuvat myös syksyllä. Hallituksen esitys ilmastolain uudistuksesta pyritään antamaan alkuvuonna 2021.

Lisätietoja

Ministerin erityisavustaja Riikka Yliluoma, p. 050 414 1682, riikka.yliluoma@ym.fi

Ilmastolakia uudistavan työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Leena Ylä-Mononen, p. 0295 250 023, leena.yla-mononen@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV