Resurssitehokkuus ja luonnon monimuotoisuus EU:n ympäristöneuvoston käsiteltävänä

Tiedote 15.12.2011 klo 14.18

EU:n ympäristöministerit kokoontuvat 19. joulukuuta Brysseliin EU:n ympäristöneuvoston kokoukseen. Kokouksessa on tarkoitus keskustella sekä resurssitehokkuudesta että EU:n toimista luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Ministerit saavat myös käsiteltäväkseen edistymisraportit vaarallisten kemikaalien vientiä ja tuontia koskevasta asetusehdotuksesta sekä laivaliikenteen rikkidirektiivistä. Lisäksi ministerit arvioivat Durbanin ilmastokokouksen tuloksia.

Ministereiden on tarkoitus hyväksyä kokouksessa päätelmät EU:n etenemissuunnitelmasta kohti resurssitehokasta Eurooppaa. Suomen mielestä on tärkeää, että EU:ssa tehdään pitkälle tulevaisuuteen tähtäävää suunnitelmaa, jolla pyritään sopeutumaan vähenevien luonnonvarojen ja resurssitehokkuuden haasteisiin.

Ministereiden hyväksyttävänä ovat myös päätelmät EU:n luonnon monimuotoisuusstrategian toimeenpanosta.  Suomelle on tärkeää, että vuoteen 2020 tähtäävän strategian toimeenpanoa kiirehditään ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteet sisällytetään kaikkien olennaisten politiikan lohkojen päätöksentekoon.

Neuvostossa käsitellään myös vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista tehtyä asetusehdotusta. Asetuksella pyritään mahdollistamaan kemikaalien vienti tilanteessa, jossa vastausta tuonnin ennakkosuostumuspyyntöön ei ole saatu. Asetusehdotus ei koske kaikkein vaarallisimpia kemikaaleja ja siihen sisältyy poikkeuksia. Lisäksi ministerit keskustelevat laivaliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuutta koskevan direktiivin käsittelyn edistymisestä. Asiassa ei ole syksyn aikana edistytty merkittävästi.

Lisätietoja

Tiedottaja Karoliina Kinnunen Mohr, ympäristöministeriö, puh. 050 521 3047, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (ympäristöministerin haastattelupyynnöt)

Ympäristöneuvos Jussi Soramäki, ympäristöministeriö, puh. 050 301 4721, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (luonnon monimuotoisuus)

Ylitarkastaja Merja Saarnilehto, ympäristöministeriö, puh. 0400 232 763, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (resurssitehokkuus)

Kansainvälisten asiain neuvos Liisi Klobut, ympäristöministeriö, 
puh. 050 301 8212, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (muut neuvoston asiat)