Suurten kaupunkiseutujen MAL-aiesopimustyötä jatketaan

Tiedote 22.12.2011 klo 14.27

Ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö tiedottavat

Ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö ovat asettaneet suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimusten valtio-osapuolen valmisteluryhmän. MAL-aiesopimusten tavoitteena on parantaa kaupunkiseutujen maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteensovittamisen ja ohjauksen edellytyksiä.

Valmisteluryhmän tehtävänä on koordinoida Tampereen, Turun, Oulun ja Helsingin kaupunkiseuduilla laadittavia MAL-aiesopimuksia yhdessä kaupunkiseudun kuntien, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä muiden osapuolten kanssa. Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen aiesopimus allekirjoitettiin 2.3.2011. Muiden kaupunkiseutujen aiesopimusten on määrä valmistua talvella 2011–2012.

Valmisteluryhmä seuraa myös aiesopimusten toteutumista. Lisäksi ryhmä arvioi vuoden 2012 loppuun mennessä aiesopimusmenettelyn laajentamista muihin kasvukeskuksiin sekä aiesopimusten tarkastelunäkökulman laajentamista palveluihin ja elinkeinoihin (MALPE).

Työryhmässä ovat edustettuina ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö ja Liikennevirasto.

Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii rakennusneuvos Matti Vatilo ympäristöministeriöstä. Ryhmän toimikausi päättyy 15.4.2015.

> Valtioneuvoston hankerekisteri HARE: Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimusten valtio-osapuolen valmisteluryhmä (LVM101:00/2011)

Lisätietoja

Rakennusneuvos Matti Vatilo, ympäristöministeriö, 
puh. 040 506 1168, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Suunnittelija Leena Sirkjärvi, liikenne- ja viestintäministeriö, 
puh. 0400 339 196, etunimi.sukunimi@lvm.fi