Tutkijoiden ja päättäjien yhteistyöstä lisäpontta luonnon monimuotoisuuden suojeluun

Tiedote 21.12.2011 klo 15.13

Suomessa ollaan käynnistämässä tieteen ja politiikan entistä tiiviimpää yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden kysymyksissä. Yhteistyötä pohjustettiin tänään ympäristöministeriön ja Ympäristötiedon foorumin järjestämässä seminaarissa Helsingissä.

Yhteistyön keskeisenä tavoitteena on vahvistaa luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden suojeluun ja kestävään käyttöön liittyvän tutkimustiedon hyödyntämistä poliittisessa päätöksenteossa. Yhteistyön tiimoilta varmistetaan, että päätöksentekijöillä on käytössään paras mahdollinen tutkimustieto. Tässä olennaista on olemassa olevan tutkimustiedon tarpeenmukainen koostaminen, analysointi ja raportointi sekä mahdollisten tutkimusaukkojen löytäminen.

Tarkoituksena on myös vahvistaa tutkimustiedon tuottajien ja hyödyntäjien välistä vuorovaikutusta Suomessa sekä edistää suomalaisten tutkijoiden verkostoitumista tutkijoiden ja ympäristöhallinnon kanssa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Yhteistyön muotoja ja muita käytäntöjä selvitetään tarkemmin vuoden 2012 aikana. Seminaarin keskusteluissa nousi esille esimerkiksi ajatus kansallisen luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden paneelin perustamisesta.

Kansainvälinen paneeli perusteilla

Raamit kansalliselle työlle antaa kansainvälinen luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita koskeva tieteen ja politiikan välinen paneeli (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES). Maailman eri valtiot, YK:n alaiset järjestöt ja kansalaisjärjestöt ovat aktiivisesti edistäneet kansainvälisen IPBES-paneelin perustamista vuodesta 2008 alkaen. Työ paneelin perustamiseksi ja sen toiminnan käynnistämiseksi on jo varsin pitkällä. Perustettavan paneelin tarkoituksena on tehdä ympäristöön liittyvä päätöksentekoprosessi entistä paremmaksi, jotta luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen saadaan torjuttua. Suomi on aktiivisesti mukana tässä työssä.

Suomi on luonnon monimuotoisuuteen liittyvän tieteellisen osaamisen kärkimaita. Lisäksi Suomesta rakennetaan hallitusohjelman mukaisesti luonnon monimuotoisuuden vaalimisen edelläkävijää. IPBES-verkostossa toimiminen antaa suomalaiselle luonnon monimuotoisuuden tutkimukselle painoarvoa myös kansainvälisesti. Toisaalta kansainvälinen toiminta hyödyttää myös Suomen luonnon monimuotoisuuden ylläpitämistä ja toteuttaa siten hallitusohjelmaa. 

Lisätietoja:

Ylijohtaja, Timo Tanninen, ympäristöministeriö, puh. 040 531 9335, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tutkimusjohtaja, Laura Höijer, ympäristöministeriö, puh. 050 586 2680, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Professori, Jari Niemelä, Helsingin yliopisto, puh. 040 740 8539,
etunimi.sukunimi@helsinki.fi